Zapalenie stawów

Zapalenie stawów, wraz z postępującym zużyciem tkanki chrzęstnej w torebkach stawowych, to jedna z głównych przyczyn utraty sprawności fizycznej w podeszłym wieku; coraz częściej jednak problem ten zaczyna dotyczyć ludzi młodych. Ścieranie się chrząstki powoduje tarcie w stawach kości o kość i jest przy­czyną bólu o rozmaitym nasileniu.

Reumatoidalne zapalenie stawów jest z kolei rezultatem wynisz­czenia tkanki łącznej przez tzw. kompleksy immunologiczne, które niejako przez pomyłkę zaczynają działać na szkodę organizmu.

Zjawisko nosi nazwę autoimmunizacji układu odpornościowe­go i polega na jego pobudzeniu i ukierunkowaniu przeciwko ko­mórkom własnego organizmu. Pewne suplementy dietetyczne wzmacniające system odpornościowy znacznie łagodzą zmiany reumatyczne oraz poprawiają stan stawów.

Reumatyzm częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn; nie­rzadko stanowi przypadłość osób stosunkowo młodych, najczę­ściej bowiem zaczyna się około 30-40 roku życia. Bywa powią­zany z innymi zaburzeniami układu immunologicznego, takimi jak zespół suchego oka czy fenomen Raynauda (zwężenie naczyń krwionośnych w dłoniach lub stopach, najczęściej na skutek zimna).

Pewną rolę w wywoływaniu zmian reumatycznych odgrywają alergie pokarmowe. Choć wielu specjalistów w dziedzinie reuma­tologii twierdzi, że dieta nie ma związku z zapaleniem stawów, liczne badania kliniczne i publikacje wskazują na coś wręcz przeciwnego. Zdrowa dieta oraz unikanie alergenów pokarmowych to ważne elementy kuracji antyreumatycznej. W wykryciu niepożą­danych pokarmów pomagają testy alergiczne. W swej praktyce le­karskiej zaobserwowałem, że rolę alergenów często odgrywa mię­so i produkty nabiałowe – być może z powodu metod hodowli zwierząt rzeźnych (dodawanie hormonów do pasz itp.).

Inne schorzenia wymienionego rodzaju to zesztywniające zapa­lenie stawów kręgosłupa oraz zapalenie stawów powiązane z łusz­czycą. Zapalenie kości i stawów zdarza się częściej od zmian reu­matoidalnych i jest wynikiem zużycia, infekcji lub kontuzji sta­nów. Zdjęcia rentgenowskie wykazują, że schorzenie to jest udziałem 85 procent Amerykanów powyżej 70. roku życia, choć u niektórych przebiega bezobjawowo. Pomocne okazują się te sa­me suplementy dietetyczne, które łagodzą reumatyzm.

Przy zapaleniu stawów dobrze jest przyjmować metylosulfony­lometan (MSM); stan niektórych z moich pacjentów uległ popra­wie w okresie przyjmowania dawek 1000-2000 mg dziennie – wstępnym kilkutygodniowym stosowaniu wyższych dawek, np. 4000 mg dwa razy na dobę. Niejasne czy ma jakieś znaczenie fakt, iż dana osoba bierze równocześnie glukozaminę siarczanową albo inne składniki odżywcze zawierające siarkę.

Wielu pacjentów donosi też o innych suplementach pomagają­cych czasem przy zapaleniu stawów – np. tabletki alfa-alfy, ekstrakt strzykwy, pewnego gatunku małży, wreszcie wyciąg z tkanki chrzęstnej rekina bądź cieląt.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.