Uwagi na temat programu zdrowotnego

Jak mogłeś się przekonać, podane przykłady leczniczych pro­gramów suplementacyjnych mają ze sobą wiele wspólnego. Powód jest prosty: liczne suplementy są pomocne w rozmaitych problemach zdrowotnych. Zdarza się też. że lekiem na jakieś kon­kretne schorzenie są różne suplementy, a ich skuteczność jest odmienna u poszczególnych osób.

Twoja reakcja na zioła czy flawonoidy może okazać się cał­kiem odmienna od reakcji organizmu twego sąsiada czy choćby kogoś z rodziny. Na tym właśnie polega biochemiczny indywidu­alizm ludzi. Na szczęście, ludzi łączy też wiele istotnych podobieństw, co umożliwia lekarzom wyciąganie pewnych ogólnych wniosków. A jednak różnice osobowe wymagają ko­rekty owych generalnych zasad w odniesieniu do konkretnych osób. Między innymi na tym właśnie polega sztuka leczenia.

Traktuj zatem podane przez nas programy suplementacji jako punkt wyjścia, lub też, jeżeli jesteś lekarzem, podstawę, która po­służy do opracowania konkretnych zestawów suplementów dla poszczególnych pacjentów. Nie musisz próbować wszystkiego od razu. Jeśli dopiero rozpoczynasz program zdrowej suplementacji albo, jako lekarz, dopiero zainteresowałeś się tym typem kuracji, lepiej byś zaczynał od jednego lub kilku suplementów, dodając stopniowo kolejne, po uprzednim zapoznaniu się z ich właściwościami.

Znasz lepiej niż ktokolwiek inny, nawet twój lekarz, szczegól­ne reakcje swojego organizmu. I powinieneś wykorzystać tę wiedzę, by obrać własną, optymalną drogę ku zdrowiu – samo­dzielnie bądź pod kontrolą lekarzy. Możesz czerpać informacje z niniejszej książki, w wypadku wątpliwości zasięgając rady spe­cjalistów. Lekarz powinien pełnić rolę partnera a nie „dyktatora” w kwestiach troski o twoje zdrowie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.