Stany lękowo-depresyjne

Istnieje mnóstwo rozmaitych przyczyn lęków czy depresji; w zasadzie nie istnieje uniwersalny sposób ich eliminacji. Lęki oraz depresja często, chociaż nie zawsze, chodzą w parze. Czyn­niki fizjologiczne, które mogą prowadzić do stanów depresyjno- lękowych, to m.in. alergie środowiskowe, hipoglikemia, kandydoza, zatrucie związkami chemicznymi lub metalami ciężkimi, niedo­czynność albo nadczynność tarczycy, niedobory snu oraz liczne inne schorzenia. Depresja cechuje się apatią, znużeniem, brakiem apetytu, bezsennością, biernością, utratą popędu płciowego. W cięższych przypadkach wiedzie do myśli samobójczych. Za­równo stany lękowe, jak i depresja wymagają pomocy specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Niejednokrotnie ulgę w stanach depresyjno-lękowych przynosi już zwykła zmiana trybu życia: lepsze odżywianie, ćwiczenia fi­zyczne, metody relaksacyjne. Staraj się przestrzegać zdrowej, wartościowej diety, unikając przy tym kofeiny oraz alkoholu. Suplementacja organizmu witaminami C, B, niezbędnymi kwasami tłuszczowymi, niektórymi ziołami oraz innymi składnikami odżywczymi może przyczynić się do generalnej poprawy nastro­ju. Dodatkowe dawki witaminy B12 często usuwają przygnębienie oraz znużenie u osób starszych. Ciężkie depresje wymagają na ogół zastosowania leków farmakologicznych, ale ulgę przynoszą także liczne składniki odżywcze, a także substancje roślinne, które w niektórych wypadkach redukują nawet konieczność uży­cia mocniejszych leków.

Wyższe dozy wymienionych niżej suplementów pomagają też przy poważniejszych zaburzeniach. Podane dawki należy trakto­wać dość elastycznie. Spróbuj zacząć od małej dawki, w razie po­trzeby stopniowo ją zwiększając. Osobom cierpiącym na depresję radzę spróbować dziurawca albo 5-HTP – ale nie obu tych specy­fików jednocześnie – a w stanach lękowych kava-kavę. Ponieważ jednak przyczyny chorób psychicznych bywają bardzo złożone, może się okazać, że różnym osobom pomagać będą inne kombi­nacje suplementów – w takim razie będziesz musiał dostosować skład przyjmowanego zestawu do swych indywidualnych potrzeb.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.