Programy leczenia

Kiedy pacjenci zgłaszają się do mnie ze specyficznymi proble­mami zdrowotnymi, zazwyczaj mają za sobą wizytę u innego le­karza, który zaproponował im kurację farmaceutykami lub zabieg chirurgiczny; oni, rzecz jasna, szukają jak najmniej inwazyjnego sposobu leczenia. Czasami też mają już za sobą wypróbowanie przepisanych im środków, które okazały się mieć dokuczliwe skutki uboczne.

Wiele chorób można wyleczyć metodami alternatywnymi, za­zwyczaj jednak trudno zdobyć na ich temat wiarygodne informa­cje. Jednym z przykładów skutecznego zastosowania medycyny alternatywnej jest obniżanie wysokiego ciśnienia krwi za pomocą medytacji. Odpowiednią dietą oraz ćwiczeniami fizycznymi moż­na też skorygować poziom cholesterolu. W wypadku nadciśnienia czy podwyższonego poziomu cholesterolu warto uciec się do owych „nieoficjalnych”, alternatywnych metod, ponieważ leki farmakologiczne na wymienione dwa schorzenia bywają często bardziej niebezpieczne od samych dolegliwości.

Doktor Dean Ornish wykazał, iż osoby ze schorzeniami serca nierzadko mogą uniknąć operacji oraz poprawić stan mięśnia ser­cowego za sprawą kombinacji diety niskotłuszczowej, medytacji, wreszcie ćwiczeń. Norman Cousins wyleczył się sam z zesztyw­nienia kręgosłupa poczuciem humoru oraz znacznymi dawkami wi­taminy C. Wielu ludzi po­zbyło się dokuczliwych problemów z trawieniem zwyczajnie uni­kając spożywania pewnych potraw.

Obserwujemy obecnie skutki wpływu, jaki styl życia miał na medycynę. Niedawna konferencja, zorganizowana pod patrona­tem Amerykańskiego Kolegium na rzecz Postępu w Medycynie (ACAM), odbywała się pod hasłem: „Leczenie stylem życia – medycyna w latach dziewięćdziesiątych”. Wiele mówiono o roli, jaką odgrywa suplementacja w dzisiejszej medycynie. ACAM po­twierdza zarysowujący się na progu nowego tysiąclecia trend „alternatywny” w lecznictwie, a główne instytucje medyczne organizują wykłady na ten temat, otwierając wydziały medycyny alternatywnej na uczelniach oraz takież oddziały w szpitalach.

Suplementy dietetyczne są zaliczane do najbezpieczniej­szych, a zarazem najskuteczniejszych środków leczniczych. Nie wywołują prawie żadnych skutków ubocznych, ich aplikowa­nie nie sprawia specjalnych problemów, są względnie niedrogie. Poza zwalczaniem konkretnych schorzeń poprawiają też na ogół, niejako przy okazji, funkcjonowanie całego organizmu. Poniżej przedstawimy zestawy suplementów, które mogą być stosowane przez lekarzy dietetyków przy pewnych schorzeniach.

Pamiętaj, że to tylko przykładowe zestawy, nie zaś ścisłe za­lecenia dla ciebie. W przypadku groźniejszego schorzenia nie ry­zykuj leczenia się na własną rękę. Może się okazać, że potrzebu­jesz innych suplementów, a z tych, które przyjmujesz, tylko część jest naprawdę pomocna. Potraktuj zestawy jako rodzaj sugestii czy propozycji, decydując się na pewne suplementy, a re­zygnuj z innych, które twoim zdaniem nie dają spodziewanych rezultatów. Nie istnieją takie programy zdrowotne, które nadawałyby się dla wszystkich bez wyjątku. Na­sze propozycje traktuj jako punkt wyjścia do ewentualnych mody­fikacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.