Osłabienie układu odpornościowego

Układ immunologiczny działa na zasadzie skomplikowanego współdziałania między narządami wewnętrznymi (wątrobą, śle­dzioną węzłami chłonnymi, jelitami), białymi krwinkami (wy­twarzającymi przeciwciała), hormonami, a wreszcie substancjami regulującymi (prostaglandynami, interferonem). Układ ten chroni nasz organizm przed infekcjami oraz namnażaniem komórek nowotworowych. Liczne problemy ze zdrowiem wynikają z osła­bienia odporności – zwłaszcza osoby starsze stają się z wiekiem coraz bardziej podatne na infekcje. W zasadzie wszystkie składni­ki odżywcze wspomagają czy też „odbudowują” odporność orga­nizmu. Niektóre z nich odgrywają ważną rolę w zwalczaniu róż­norodnych dysfunkcji układu immunologicznego.

Większa odporność nie zależy od niekontrolowanego wzrostu aktywności układu immunologicznego. Pewne choroby są skut­kiem autoimmunizacji, w trakcie której białe krwinki oraz prze­ciwciała atakują zdrowe tkanki czy narządy. Usłyszawszy, że da­ny składnik odżywczy zwiększa odporność, nie musisz się wcale obawiać, że wpędzi cię on w jakieś schorzenie autoimmunologiczne. Zwykle bowiem chodzi tu o przywrócenie równowagi róż­nych elementów wchodzących w skład układu odpornościowego. Przywrócenie równowagi zmniejsza prawdopodobieństwo, że układ ten będzie atakował zdrowe tkanki. Wiele suplementów die­tetycznych odtwarza tę równowagę, inne z kolei pomagają zwal­czać wirusy, bakterie, grzyby czy komórki nowotworowe. Celem stosowania suplementacji jest zatem uzyskanie równowagi mię­dzy wszystkimi składnikami układu odpornościowego. Suple­menty najlepiej działają w połączeniu ze zdrową dietą ćwiczenia­mi fizycznymi oraz relaksacyjnymi. Stres, jak wiadomo, osłabia układ odpornościowy, więc naucz się relaksować, nie rezygnując z innych metod wzmacniania odporności własnego organizmu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.