Nadciśnienie

Podwyższone, nawet nieznacznie, ciśnienie krwi zwiększa ry­zyko chorób krążeniowych, w tym zawału czy wylewu. Ciśnienie określamy dwiema wartościami liczbowymi; pierwsza z nich to ciśnienie skurczowe (w chwili uderzenia serca), druga – rozkur­czowe (pomiędzy uderzeniami). Ryzyko chorób nasila się wtedy, gdy ciśnienie rozkurczowe przekracza 80. Nadciśnienie jest efek­tem nadmiernego spożycia soli, cukru, kofeiny, tłuszczu zwierzę­cego, wreszcie samej otyłości, będącej w niektórych krajach uprzemysłowionych prawdziwą plagą. Ma też związek ze stre­sem, paleniem tytoniu, piciem alkoholu, siedzącym trybem życia.

W początkowych stadiach nadciśnienie nie daje na ogół żad­nych objawów. Często ciśnienie podnosi się z wiekiem, choć nie jest to zjawisko normalne w sensie fizjologicznym; niektórzy le­karze nie przykładają do tego wagi, z uwagi na rozpowszechnie­nie owej tendencji.Oczy­wiście, jeśli problem przybrał już poważne rozmiary, konieczne może się okazać zastosowanie leków farmakologicznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.