Dysfunkcje płciowe

Popęd seksualny oraz zdolność do satysfakcjonującego współ­życia odgrywa w życiu bardzo istotną rolę, nawet w zaawansowa­nym wieku, stanowiąc ważny element partnerskich związków. Niestety, często mamy do czynienia z upośledzeniem tych czynności wywołanym rozmaitymi przyczynami: utratą pociągu płcio­wego lub niezdolnością do współżycia seksualnego, która w przy­padku mężczyzn nosi nazwę impotencji.

Wszelkie poważne przypadłości zdrowotne, choroby przeno­szone drogą płciową, depresje lub inne dolegliwości natury psychicznej, przemęczenie, przepracowanie albo chociażby nie­dostatek snu mogą zaowocować utratą libido (popędu płciowego). Bezpośrednią przyczyną impotencji może być stwardnienie tętnic w okolicach miednicy. Viagra zwiększa ilość tlenku azotu we krwi, a to poprawia miejscowy obieg krwi w okolicach narządów płciowych; ten sam efekt można jednak osiągnąć przyjmując suplement argininy. Oczywiście spadek zainteresowania współży­ciem może być również rezultatem nieporozumień między partne­rami czy innych problemów pozamedycznych.

Szkodliwe nawyki żywieniowe prowadzą zwykle do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, a wydolność płciowa jest pod tym względem szczególnie zagrożona. Palenie tytoniu, otyłość, silne stresy, bierny tryb życia, zaburzenia w gospodarce kwasami tłuszczowymi (wpływające na aktywność hormonów), picie alkoholu – to tylko niektóre z przyczyn dysfunkcji płciowych. W równie ujemny sposób wpływają na seks takie chroniczne problemy zdrowotne, jak kandydoza, hipoglikemia, alergie czy zespół chronicznego przemęczenia.

Pomocny może się okazać niemal każdy zdrowotny program uwzględniający przejście na lepszy sposób odżywiania, ćwiczenia fizyczne oraz suplementację. Ważne też, by najpierw uporać się z rozpoznanymi dolegliwościami czy problemami psychologicz­nymi. Nawet jednak w tym wypadku dobrze działa suplementacja. Pamiętaj o tym, aby zacząć od wyeliminowania szkodliwych na­wyków. Wpłynie to korzystnie nie tylko na twoje życie płciowe, ale także zapobiegnie rozwinięciu się licznych groźnych chorób.

Jeśli podłożem dysfunkcji seksualnych jest cukrzyca, choroba serca czy zaburzenia hormonalne, program ów przyniesie zapew­ne pewną poprawę, ale nie należy na nim poprzestać. Istnieją me­tody wpływające korzystnie na jakość życia płciowego osób cierpiących na wymienione schorzenia.

Dla kobiet ze specyficznymi zaburzeniami hormonalnymi cenna może się okazać suplementacja z wykorzystaniem naturalnego pro­gesteronu albo naturalnych estrogenów. W przypadku mężczyzn ko­rzystną rolę odgrywa niekiedy terapia testosteronowa (hormon ten stosowany jest również w leczeniu chorób serca oraz oziębłości u kobiet). DHEA (dehydroepiandrosteron) zmniejsza zaburzenia płciowe zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Niektóre z tych hormo­nów są osiągalne wyłącznie na receptę, ale nie wszystkie. Lekarze coraz częściej wykazują zainteresowanie nowymi sposobami leczenia, a dzięki temu mogą udzielić cennych porad co do stosowania dostępnych środków. Jeżeli przyczyną zaburzeń płciowych są dole­gliwości krążeniowe, znakomite efekty przynosi leczenie związkami chelatującymi; poprawia ono krążenie krwi w okolicach miednicy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.