Cukrzyca

Cukrzyca to choroba, która polega na nieprawidłowym metaboli­zowaniu cukru, zwłaszcza glukozy. Bywa skutkiem zaburzeń w funk­cjonowaniu trzustki, narządu wytwarzającego insulinę, częściej jed­nak z niewłaściwej reakcji komórek na insulinę, zwanej insulinoopornością. Insulina jest odpowiedzialna za przenoszenie cukru z krwiobiegu do mięśni, gdzie zostaje on przekształcony w energię.

Znamy wiele przyczyn cukrzycy; najczęściej – w dorosłym wieku – jest to rezultat złych nawyków żywieniowych oraz nadwagi. Objawy cukrzycy to nadmierne pragnienie i głód, a tak­że częste oddawanie moczu. W większości wypadków cukrzyca wieku dorosłego nie wymaga ani stosowania insuliny, ani przyj­mowania leków doustnych stabilizujących poziom cukru we krwi. Większość diabetyków mogłaby zrezygnować ze środków farma­kologicznych, gdyby przestawiła się na zdrową dietę (dużo błon­nika oraz węglowodanów złożonych, mało tłuszczu) oraz zaczę­ła uprawiać odpowiednie ćwiczenia fizyczne.

Poza zmianą trybu życia warto pomyśleć o suplementach, które też mogą pomóc cukrzykom w utrzymywaniu właściwego poziomu cu­kru we krwi, a ponadto zapobiegają dalszym powikłaniom scho­rzeniom oczu oraz układu krążenia oraz oddalają groźbę powstania neuropatii cukrzycowej – degeneracji włókien nerwowych, która pro­wadzi do drętwienia i mrowienia w kończynach. Stosując komple­ksowy program kontroli poziomu glukozy w krwiobiegu, można na­wet ograniczyć dawkę insuliny w cukrzycy typu I. Mimo wszystko diabetycy zawsze winni znajdować się pod nadzorem lekarskim – szczerze odradzam radzenie sobie z cukrzycą na własną rękę. Po­wiedz swojemu lekarzowi, jakie przyjmujesz suplementy. Nie musisz go prosić o pozwolenie na ich przyjmowanie; jeśli jednak zachodzi groźba interakcji między poszczególnymi związkami, powinieneś mu o tym powiedzieć. Lekarz, świadom korzyści płynących ze sto­sowania suplementów, może ci udzielić dodatkowych rad na temat optymalnego dla ciebie programu suplementacyjnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.