Żelazo

Żelazo jest najpowszechniej występującym w ciele pierwiast­kiem śladowym. Wchodzi w skład hemoglobiny, barwnika wystę­pującego w czerwonych krwinkach i odpowiedzialnego za trans­port tlenu. Żelazo jest też niezbędne do działania wielu enzymów. Niedobór żelaza jest przyczyną niedokrwistości (anemii), prowa­dzącej do zmęczenia oraz apatii. Zapewne z powodu „wielofunkcyjności” żelaza niski poziom tego metalu we krwi może być powodem wyczerpania bez innych objawów osłabienia.

Nadmiar żelaza stymuluje produkcję wolnych rodników, a więc trzeba zachować ostrożność w przyjmowaniu suplementów żela­zowych oraz utrzymywać odpowiednią dietę. Badania, przepro­wadzone m.in. w Finlandii, wykazały, że akumulacja żelaza w ludzkim organizmie prowadzi często do schorzeń serca, zwięk­sza także ryzyko zachorowania na raka. Nadmiar żelaza w organi­zmie wiąże się najczęściej z faktem spożywania zbyt dużych ilo­ści mięsa.

Zalecam branie suplementów żelazowych wyłącznie w razie wyraźnego, stwierdzonego niedoboru tego pierwiastka. Niedobór żelaza zdarza się dosyć często i zwykle skutkiem nieodpowiedniej diety. Zwiększone zapotrzebowanie na żelazo spotyka się u kobiet w ciąży oraz niemowląt. Preparaty żelazowe są często przyczyną zatruć u dzieci, które znajdują buteleczki z suplementami prze­znaczonymi dla dorosłych. Upewnij się, że w twojej apteczce po­jemniki mają specjalne zamknięcia (które jednak często ustępują pod wpływem dziecięcej pomysłowości), ewentualnie trzymaj leki w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  • Jak przyjmować żelazo

Preparaty żelazowe są dostępne w rozmaitych formach. Najpo­pularniejsza z nich, siarczan żelaza, powoduje zaparcia, zaburze­nia trawienne, nie jest w dodatku zbyt dobrze wchłaniana. Zwykle zalecam – najbezpieczniejszy – karbonyl żelaza w 50-miligramowych tabletkach. Typowa dawka w razie stwierdzenia niedoboru to jedna do trzech tabletek na dobę do czasu wyrównania braku pierwiastka w organizmie. Żelazo najlepiej bywa wchłaniane wraz z witaminą C lub pożywieniem zasobnym w tę witaminę, np. z pomarańczami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.