Wiadomości ogólne

Suplementy mineralne pod wieloma względami oddziałują korzystnie na zdrowie. Ich optymalne dawki są zbliżone do tych, które zalecane zostały przez autorów RDA (rekomendowa­nych dawek dobowych) – w każdym razie znacznie bardziej niż w wypadku innych składników odżywczych. Niektóre ze składni­ków mineralnych należy dawkować ostrożniej niż większość wi­tamin. Dotyczy to pierwiastków zarówno głównych (zwanych czasem makroelementami, bowiem potrzebne są w większych do­zach), jak i tzw. śladowych (czyli mikroelementów, na które zapo­trzebowanie dobowe jest bardzo niewielkie).

Do głównych składników mineralnych zaliczamy wapń, ma­gnez, siarkę, potas, sód oraz fosfor. Składniki mineralne śladowe to m.in. chrom, selen, cynk, mangan, miedź, jod, wreszcie żelazo. Nie musisz się martwić o to, że twoja dieta może być zbyt uboga w sód. Chlorek sodowy, czyli sól kuchenna, to związek, którego zjadamy dziś za dużo; przeciętny Amerykanin spożywa od 5 do 13 g soli dziennie, podczas gdy dobowe zapotrzebowanie waha się w granicach 0,5-1 g. Z kolei potas bywa cennym suplementem, zwłaszcza dla osób, które nie odżywiają się zdrowo.

Znamy też pierwiastki działające toksycznie, np. ołów, rtęć, glin czy kadm – mogą one zakłócać metabolizm lub wchłanianie składników odżywczych. Wywołują one ponadto inne groźne skutki, np. nasilają oddziaływanie wolnych rodników, poprzez za­kłócanie pracy enzymów, które owe rodniki „pacyfikują”. Zale­cam uzupełnianie dobrego preparatu multiwitaminowego o skła­dzie zbliżonym do naszego zestawu podstawowego  tylko kilkoma suplementami mineralnymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.