Selen

Selen jest niezbędnym dla zdrowia pierwiastkiem śladowym, istotnym w walce z wolnymi rodnikami. Dostarczany w odpowie­dniej ilości ogranicza ryzyko nowotworów, w tym raka okrężnicy oraz piersi, redukuje też groźbę chorób serca. Selen pomaga w usuwaniu z tkanek rtęci, toksycznego metalu ciężkiego. Tuń­czyk oraz miecznik, w których organizmie występuje dużo rtęci, mają też wysoki poziom selenu „unieszkodliwiającego” rtęć. Ni­ski poziom selenu w organizmie człowieka może prowadzić do wystąpienia łupieżu oraz łojotokowego zapalenia skóry. Selen jest wreszcie kolejnym mikroelementem pomocnym w zapobieganiu zmianom zwyrodnieniowym plamki siatkówki.

Wielu ludzi spożywa za mało selenu, zwłaszcza tam, gdzie gle­ba jest uboga w ten pierwiastek w wyniku erozji podłoża w czasie zlodowaceń. Do tych obszarów świata należą m.in. znaczne poła­cie Chin, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych (głównie Północny Wschód USA, podczas gdy na Środkowym Zachodzie poziom selenu w gruntach ornych jest bar­dzo zróżnicowany), Skandynawia, Nowa Zelandia. Na tych ob­szarach zachorowalność na raka jest większa niż gdzie indziej. Krytycy suplementacji selenowej twierdzą, że stężenie tego pier­wiastka w glebie nie ma większego znaczenia z uwagi na po­wszechny eksport i import artykułów żywnościowych. Nie po­twierdzają tego wszakże dane epidemiologiczne, które dowodzą, że ludność obszarów o wysokim poziomie selenu w glebie wyka­zuje mniejszą zapadalność na nowotwory, a suplementacja selenu może ograniczyć ryzyko zachorowania na nie.

Selen jest składnikiem istotnego przeciwutleniacza – enzymu o nazwie peroksydaza glutationowa. Enzym ten jest niezbędny do wyzwolenia pełnej aktywności witaminy E, ponieważ regeneruje nieutlenioną formę owej witaminy. To kolejny przykład współ­działania przeciwutleniaczy w ochronie organizmu przed wolnymi rodnikami. Deficyt selenu może ponadto prowadzić do osłabienia wydolności tarczycy, jako że omawiany pierwiastek współtworzy enzym, który przeobraża pewną postać (T4) hormonu (o nazwie tyroksyna) w inną aktywną postać (T3). Poważny niedobór może się skończyć zapaleniem mięśnia sercowego.

  • Jak przyjmować selen

Zestaw podstawowy zawiera 200 mcg selenu – dawkę, którą zwykle zalecam swym pacjentom. Nierzadko rekomenduję dodat­kowe 200-400 mcg dziennie pacjentom zagrożonym nowotworami albo chorobami serca, lub też osobom, które pragną rozpocząć program aktywnego zwalczania wolnych rodników. Selen jest do nabycia w 200-mikrogramowych pastylkach. Wszystkie dostępne postacie suplementów selenowych są skuteczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.