Chrom

Chrom jest pierwiastkiem śladowym nieodzownym do utrzy­mywania normalnego poziomu cukru we krwi oraz transportowa­nia cukrów do komórek mięśniowych, gdzie są one spalane. Wzmaga oddziaływanie insuliny (hormonu wydzielanego przez trzustkę i odpowiadającego za gospodarkę cukrową), a zatem po­maga diabetykom oraz osobom z hipoglikemią. Chrom, jak do­wiedziono, obniża ogólny poziom cholesterolu, zarazem podno­sząc poziom cholesterolu zwanego popularnie dobrym (HDL).

Regulacyjne funkcje insuliny mają wpływ na przemianę tłusz­czy, dlatego pojawiła się opinia, że suplementy chromowe poma­gają zrzucić nadwagę. Nie zostało to jeszcze potwierdzone naukowo (kluczowymi elementami programu zrzucania wagi pozostaje dieta oraz ćwiczenia fizyczne). Dodatkowej dawki chromu do popra­wy utylizacji cukrów przez organizm mogą potrzebować cukrzy­cy. Zaburzenia, których doświadczają, nie są na ogół skutkiem niedoboru chromu w ich diecie, ale raczej pewnej odporności na jego działanie.

Chrom wchodzi w skład CTG – czynnika tolerancji glukozy, aktywnej biologicznie substancji wytwarzanej w organizmie, która reguluje metabolizm cukrów. Budowa CTG nie została jesz­cze poznana; uważa się, iż jest to kombinacja chromu z niacyną oraz kilkoma aminokwasami. Otrzymany laboratoryjnie CTG okazał się znacznie mniej aktywny od określanej tym samym skrótem substancji, powstającej w ludzkim ciele.

  • Jak przyjmować chrom

Na ogół zalecam 200 mcg w zestawie podstawowym; jest to wystarczająca dawka dla większości ludzi. Suplementy chromo­wesą dostępne w postaci CTG-chromu, polinikotynianu chromu oraz pikolinianu chromu – wszystkie te związki są dość skuteczne. Producenci suplementów do dzisiaj toczą spór o to, która z wymienionych substancji jest najkorzystniejsza. Wydaje się, iż ich skuteczność jest dość podobna.

Jeżeli pacjent cierpi na cukrzycę, ma wysoki poziom choleste­rolu lub nadwagę, zazwyczaj polecam dodatkowe 400-800 mcg dziennie w postaci chromu-CTG albo kombinacji CTG z pikolinianem chromowym. Chrom można też nabyć w tabletkach po 1000 mcg, odpowiednich dla cukrzyków oraz osób, które wolą przyjmować suplementy rzadziej, w większych dawkach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.