Siarczan glukozaminy

Siarczan glukozaminy nie jest witaminą, lecz jednym z głów­nych aminocukrów w organizmie. Powstaje z glukozy, z udziałem aminokwasu zwanego glutaminą (który tworzy w związku grupę aminową). Aminocukry to ważne składniki tkanki łącznej, w tym chrząstki, elastycznej tkanki stawów, która chroni przed ich zuży­ciem wskutek tarcia.

Kiedy dochodzi do degeneracyjnego zapalenia stawów, suple­menty z siarczanu glukozaminy często łagodzą objawy oraz po­prawiają stan stawów. W istocie siarczan ten bierze udział w po­wstawaniu nowej ochronnej warstwy chrząstki. Jak wykazały badania, siarczan glukozaminu jest lepszy od typowych środków na zapalenie stawów – specyfików zwanych niesterydowymi le­kami przeciwzapalnymi (NSAID). Podczas kuracji z zastosowa­niem tych ostatnich ustępują wprawdzie ostre objawy, ale stan samych stawów nie ulega poprawie. Ponadto NSAID mają przy­kre skutki uboczne, jak np. krwawienie z przewodu pokarmowe­go. Siarczan glukozaminy nie wywołuje takich efektów, a w okresie 3-6 tygodni redukuje symptomy chorobowe sku­teczniej niż NSAID.

Siarczan chondroityny to kolejny suplement leczący, jak nie­dawno dowiedziono, zapalenie stawów. Preparat ten, choć złożo­ny z dużych cząsteczek i po zastosowaniu doustnym przyswajany w zaledwie 12 procentach, nie tylko łagodzi objawy, ale również redukuje przyczynę stanu zapalnego. Nie ustalono dotychczas, który ze wspomnianych dwóch związków działa skuteczniej, oba jednak wykazały swoją przydatność terapeutyczną.

  • Jak przyjmować siarczan glukozaminy

Suplement ów jest dostępny w 500 mg kapsułkach, a skuteczna dawka to trzy lub cztery kapsułki dziennie. Zazwyczaj zalecam przyjmowanie dwóch kapsułek dwa razy na dobę. W ostrych przypadkach do osiągnięcia rezultatów może się okazać koniecz­ne branie sześciu kapsułek dziennie. Nowe odmiany suplementu, takie jak N-acetyloglukozamina czy chlorowodorek glukozaminy, nie potwierdziły dotąd swej przydatności; nie wydają się lepsze od siarczanu glukozaminowego.

W przypadku siarczanu chondroityny na ogół skutkuje dawka ok. 1200 mg dziennie. Nie ma większego znaczenia, czy brany jest jednorazowo, czy też trzykrotnie w ciągu dnia w dawkach po 400 mg.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.