Ipryflawon

Ipryflawon to związek pokrewny izoflawonom, występujący w spożywczych produktach z soi. Trzeba tu wyjaśnić, że w poży­wieniu jest tego związku bardzo niewiele – w suplementach prze­ważają ipryflawony syntetyczne. Izoflawony sojowe zapobiegają lub nawet leczą zmiany nowotworowe oraz choroby serca. Jest bardzo prawdopodobne, że sporo spożywczych produktów sojo­wych (tofu, tempeh, mleczko sojowe, prażone ziarno sojowe, so­jowe odżywki proteinowe) albo też przyjmowanie odpowiednich suplementów zapobiega osteoporozie (charakterystycznemu dla starszego wieku rzeszotowieniu kości), chociaż wyniki dość frag­mentarycznych badań nie dają jeszcze podstaw do wyciągania ostatecznych wniosków. Natomiast badania te potwierdziły z całą pewnością przydatność ipryflawonu, który, jak się wydaje, nie tyl­ko opóźnia osteroporozę ale, również wzmacnia kości pacjentów na nią już cierpiących.

Ipryflawon ogranicza ponadto zapotrzebowanie na estrogen w terapii hormonalnej stosowanej dla opóźnienia procesu rzeszo­towienia kości; może też wejść w skład kompleksowego progra­mu z udziałem naturalnych estrogenów oraz progesteronu, a tak­że optymalnej diety, ćwiczeń i wszechstronnej suplementacji. Stu­dia nad ipryflawonem prowadzone są we Włoszech, w Japonii oraz na Węgrzech, gdzie związek ten jest powszechnie stosowany do leczenia osteoporozy: w okresie od sześciu miesięcy do roku jest on w stanie zwiększyć gęstość kości o 3 do 9 procent, a to bar­dzo znaczny postęp.

O ile izoflawony z soi czy innych źródeł mogą łagodzić niemi­łe symptomy przekwitania, np. uderzenia gorąca, przygnębienie, podenerwowanie lub bezsenność, to dobroczynnego działania ipryflawonu syntetycznego jeszcze nie dowiedziono.

  • Jak przyjmować ipryflawon

Dawka skuteczna w leczeniu osteoporozy to 600 mg dziennie. Kapsułki mają na ogół wagę 200 lub 300 mg. Skutki terapeutycz­ne suplementu badano na pacjentach, którym podawano trzy razy dziennie po 200 mg, wydaje się wszakże, iż dwa razy na dobę po 300 mg działa równie skutecznie, a przy tym ten układ jest nieco wygodniejszy (przy dawkowaniu trzy razy w ciągu dnia łatwiej przeoczyć którąś z porcji).

A zatem zwykłe rekomenduję 300 mg dwa razy dziennie, co wydaje mi się dawkowaniem optymalnym. Dotychczas analizy nie wykazały, by silniejsze dozy były bardziej skuteczne. Podsu­mujmy: ipryflawon stanowi użyteczną oraz bezpieczną alternaty­wę terapii estrogenowej w leczeniu osteoporozy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.