D-glukaran wapniowy

To bezpieczna, naturalna substancja, wytwarzana w niewiel­kich ilościach w organizmie. Jest obecna we wszystkich komór­kach, a także w miąższu niektórych warzyw oraz owoców. Odgry­wa bardzo ważną rolę w odtruwaniu narządów wewnętrznych ta­kich jak wątroba, śledziona czy nerki; jest ważna dla funkcjono­wania śluzówki jelit oraz piersi i gruczołów dokrewnych. W orga­nizmie zostaje przetworzona w silny związek przeciwrakowy – D-glukaro-1,4-lakton. Wiele trucizn oraz czynników rakotwór­czych – pestycydy, polichlorki, węglowodory czy leki – ulega unieszkodliwieniu za sprawą związku chemicznego zwanego kwasem glukuronowym. Enzym o nazwie beta-glukuronidaza blokuje ów proces detoksyfikacji, ale D-glukaro-1,4-lakton prze­ciwdziała wpływowi wspomnianego enzymu, ułatwiając w ten sposób eliminację trucizn.

Do powstawania nowotworów dochodzi często pod wpływem trucizn lub wykorzystanych, a nie usuniętych hormonów. D-glukaran wapniowy, w odróżnieniu od większości antyrakotwórczych suplementów, nie działa jako przeciwutleniacz, tylko od­działuje na enzymy. Preparat glukaranu zajmuje poczesne miejsce w najważniejszych programach odtruwania organizmu.

Badania tego związku prowadzone są głównie na zwierzętach, u których hamuje rozwój wielu różnych nowotworów. Substancja ta okazała się na tyle bezpieczna; że można ją stosować we wszel­kich terapiach antynowotworowych; śmiało można polecać ją tym wszystkim, którzy ze względu na warunki środowiskowe albo tryb życia, znajdują się w grupie osób narażonych na nowotwory.

  • Jak przyjmować D-glukaran wapniowy

Specyfik ten bywa dostępny w 500 mg kapsułkach. Dla ogólne­go odtrucia organizmu zalecam przyjmowanie od jednej do trzech kapsułek dziennie. Pacjentom chorującym na nowotwory zazwy­czaj zalecam znacznie większe dawki – 6 do 9 kapsułek na dobę. Osoby narażone na oddziaływanie trucizn środowiskowych powinny przyjmować ten suplement profilaktycznie, zanim zdążą one dokonać poważnych spustoszeń w twoim organizmie. W ta­kiej sytuacji możesz brać trzy do sześciu kapsułek dziennie przez okres od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.