Witamina C wzmacnia układ odpornościowy

Witamina C wzmacnia układ odpornościowy, częściowo po­przez wzmaganie produkcji interferonu. Interferon jest naturalną substancją antywirusową wydzielaną przez komórki w razie in­fekcji wirusowej. Interferon jest wprawdzie dostępny w postaci bardzo kosztownego leku, o wiele jednak lepiej jest zwiększyć je­go wytwarzanie poprzez przyjmowanie suplementu witaminy C.

Układ odpornościowy korzysta też na tym, że witamina C po­budza do pracy białe krwinki. Niektóre z tych komórek wytwarza­ją ochronne przeciwciała (jest to tzw. odporność humoralna), inne atakują komórki rakowe, bakterie czy wirusy (odporność komór­kowa). Witamina C wspomaga obie te funkcje, a przy okazji dzia­ła neutralizująco na niektóre trucizny środowiskowe.

Ciekawe, że podczas infekcji poziom witaminy C w białych krwinkach zdecydowanie spada. I to właśnie wtedy, gdy substan­cja ta bardzo by się przydała! 200 mg dziennie nie zapobiega te­mu spadkowi. Tylko 6000 mg na dobę utrzymuje podwyższone stężenie kwasu askorbinowego, dając komórkom szansę uporania się z infekcją.

Askorbinian nie tylko zwiększa produkcję interferonu, ale odznacza się też właściwościami antywirusowymi, likwidując wi­rusy nagromadzone w tkankach. Zapewne dlatego witamina C jest tak skuteczna w leczeniu takich chorób wirusowych, jak zapale­nie wątroby, mononukleoza czy grypa. Zażywana doustnie w od­powiednio dużych dawkach, witamina C redukuje objawy prze­ziębień czy innych infekcji, w tym również schorzeń wspomnia­nych powyżej. Dożylne zastrzyki z witaminą C są często wręcz konieczne do takiego podniesienia jej stężenia w tkankach, które pozwoli zwalczyć zakażenie.

Bardzo duże dawki doustne – 20, 30 g lub nawet większe – albo też zastrzyki z witaminy C pomagają przy zespole chronicznego zmęczenia, chorobach autoimmunologicznych, poważnych aler­giach, wreszcie astmie. Pacjenci z astmą mogą zwiększyć wydol­ność swoich organizmów biorąc witaminę C przed ćwiczeniami. Zazwyczaj 1 gram, wzięty około pół godziny przed ćwiczeniami, ogranicza lub eliminuje charakterystyczny świszczący oddech.

Askorbinian pomaga także w chorobie wywołanej kontaktem z substancjami toksycznymi. Stan zdrowia niektórych pacjentów z „syndromem wojny w Zatoce Perskiej” uległ poprawie po zasto­sowaniu doustnych albo dożylnych wysokich dawek witami­ny C (obok innych suplementów). Wspomniany syndrom charak­teryzuje się takimi objawami, jak znużenie, bóle mięśni oraz stawów, trudności z koncentracją, migreny, osłabiona pamięć, za­burzenia snu, podenerwowanie, trudności z oddychaniem – czyli podobnymi do tych, które występują w stanie chronicznego prze­męczenia lub zespole nadwrażliwości na związki chemiczne. Wi­tamina C chroni wewnętrzną powłokę naczyń krwionośnych, zwaną śródbłonkiem, która wytwarza tlenek azotu. Związek ów wspomaga rozluźnianie mięśni naczyń krwionośnych, a tym sa­mym poprawia przepływ oraz ciśnienie krwi.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.