Witamina B12

Witamina B,2 różni się od innych rozpuszczalnych w wodzie witamin tym, że jest magazynowana w wątrobie, co sprawia, iż oznaki niedoboru pojawiają się bardzo powoli (czasami dopiero po pięciu lub sześciu latach). Pomimo nagromadzania w wątrobie witamina B,2 nie wykazuje się toksycznością. Głównym jej źródłem naturalnym są produkty spożywcze pochodzenia zwie­rzęcego – ryby oraz jaja, w mniejszym stopniu produkty mleczne oraz mięso. Preparaty B,2 powinni przyjmować wegetarianie. Jakkolwiek witamina Bl2 nie jest zbyt dobrze przyswajana przez układ pokarmowy – dotyczy to zwłaszcza starszych osób – znacz­ne dawki tej substancji mogą pełnić rolę terapeutyczną.

B12 jest ważna przy wytwarzaniu krwinek, funkcjonowaniu układu nerwowego, utrzymywaniu niskiego poziomu homocyste­iny, zapewniającego ochronę przed wylewem oraz schorzeniami serca, a wreszcie wpływa na nastrój i ogólną żywotność, zwłasz­cza osób w podeszłym wieku. Wymagana dawka jest bardzo nie­duża, ok. 2 mikrogramy dziennie, aby jednak organizm przyswo­ił ją sobie, należy brać większe dawki.

  • Jak przyjmować witaminę B12

Zalecam 1000-2000 mcg witaminy B,2 weganom lub pacjen­tom z wysokim poziomem homocysteiny, a także osobom cierpią­cym na neuropatię cukrzycową, starszym osobom cierpiącym na znużenie, przygnębienie albo chorobę Alzheimera. Czasami wita­mina B]2 dostępna jest w 1000-mikrogramowych tabletkach do ssania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.