Przedawkowanie witaminy C

Jeżeli przyjmujesz zbyt dużo witaminy C, to jedynym skutkiem ubocznym, z jakim powinieneś się liczyć, jest lekki rozstrój żołąd­ka, a nawet biegunka; w takiej sytuacji trzeba nieco zmniejszyć dawkę. W rzeczywistości jednak osoby cierpiące na przewle­kłe zaparcia wykorzystują tę właściwość witaminy C, ale wów­czas należy uzupełnić dietę produktami spożywczymi zasobnymi w błonnik oraz zwiększyć ilość przyjmowanych płynów.

W razie poważnych infekcji czy zapaleń dobre efekty terapeu­tyczne przynoszą zastrzyki witaminy C. W ten sposób unika się ryzyka wystąpienia biegunki. Inne, niekorzystne skutki „przedaw­kowania” witaminy C nie są znane. Nie odpowiada prawdzie twier­dzenie niektórych antagonistów witamin, że askorbinian niszczy witaminę B12 albo powoduje powstawanie kamieni nerkowych. Nie potwierdziły tego badania naukowe. Wprawdzie doniesienie w periodyku „Naturę” zawierało informa­cję, że już 500 mg witaminy C może zwiększyć ryzyko uszkodze­nia DNA, ale wspomniane badania zostały poddane druzgocącej krytyce jako nieścisłe. Wysnuto bowiem błędne wnioski na podstawie nieprecyzyjnych, nieaktualnych danych. Wyniki były błędne, między innymi dlatego, że nie przedstawiono, w jakim sto­sunku występowały poszczególne markery, a niektóre z nich, bez­pośrednio związane z funkcją ochronną lub uszkodzeniami, w ogóle pominięto. Doniesienie zostało odrzucone jako nienadające się do publikacji w formie pracy naukowej i zostało przemycone do prasy fachowej jako tzw. przyczynek. Setki innych, poważnych badań wy­kazały za to, że witamina C ogranicza niebezpieczeństwo zachorowa­nia na raka. Swego czasu mawiałem, że gdybym znalazł się na bez­ludnej, tropikalnej wyspie, mając do wyboru tylko jeden suplement witaminowy, to postawiłbym właśnie na witaminę C – przyszło mi jednak do głowy, iż w tropikach nie brak raczej owoców zasobnych w tę witaminę. W takiej sytuacji wybrałbym witaminę E, znacznie trudniej osiągalną w pożywieniu lub może koenzym Q10.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.