Pirydoksyna

Pirydoksyna to jedno z odkryć doktora Alberta Szenta-Gyórgy’ego, dokonane w 1938 roku. Witamina ta jest niezbędna do powstawania przeciwciał, funkcjonowania enzymów oraz mię­śni, a także metabolicznych przemian kwasów tłuszczowych. Współdziała z wieloma enzymami, będąc dla nich tzw. kofaktorem (czynnikiem pobudzającym aktywność enzymatyczną). Brak witaminy B6 prowadzi do niedokrwistości, zapalenia skóry lub neuropatii. Zapalenie skóry wskutek niedoboru witaminy B6 jest często mylnie brane za objaw braku niezbędnych kwasów tłusz­czowych, często zresztą pacjentom z niedoborami kwasów tłusz­czowych brakuje obu tych substancji.

Suplement pirydoksyny pomaga kobietom, którym w okresie ciąży dają się we znaki poranne mdłości, oraz, w połączeniu z mag­nezem, ogranicza objawy stanu przedrzucawkowego: zatrzymy­wanie płynów w organizmie, wysokie ciśnienie krwi, obecność białka w moczu; poważny stan przedrzucawkowy może doprowa­dzić do konwulsji. Witamina B6 redukuje też prawdopodobień­stwo wystąpienia uszkodzeń płodu. Jest wykorzystywana do leczenia depresji, autyzmu dziecięcego, a także astmy. W przypadku tej ostatniej choroby witamina B6 działa skuteczniej w po­łączeniu z magnezem, witaminą C oraz niektórymi niezbędnymi kwasami tłuszczowymi.

B6 pomaga ponadto zredukować częstotliwość występowania szczawianowych kamieni nerkowych – zwłaszcza gdy przyjmo­wana jest razem z magnezem. Bólom głowy można zapobiec, przyjmując zawczasu odpowiednią dawkę witaminy B6.

U osób z wysokim poziomem homocysteiny we krwi występuje znacznie zwiększone ryzyko zachorowania na serce. Poziom tego metabolitu bywa bardziej precyzyjnym wskaźnikiem stanu układu krążenia niż cholesterol. Wysoki poziom homocysteiny oznacza zapewne, że konsumujesz za mało witamin B6, B12, kwasu folio­wego oraz betainy (pochodnej choliny). Suplementacja tych skła­dników odżywczych obniża, jak wykazano, poziom homocysteiny.

Preparaty pirydoksyny okazały się nadto skuteczne w leczeniu neuropatii obwodowego układu nerwowego (uszkodzenia ko­mórek nerwowych, ze skutkiem w postaci mrowienia, cierpnięcia, charakterystycznego kłucia w kończynach), istnieją jednak donie­sienia, że bardzo duże dawki B6, podawane przez wiele miesięcy, przyczyniają się do stanów neuropatycznych. Dawka potencjal­nie szkodliwa waha się od 2000 do 6000 mg dziennie – jest zatem znacznie wyższa niż dawki stosowane w suplementacji leczniczej, którą zresztą należy prowadzić z zachowaniem ostrożności. Poje­dyncze doniesienia informują o szkodliwości dawek równych za­ledwie 500 mg dziennie, nie znalazły one jednak dotychczas po­twierdzenia. Kobiety często przyjmują takie dawki w celu złago­dzenia objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Poniżej 500 mg na dobę pirydoksyna wydaje się zupełnie bezpieczna.

  • Jak przyjmować pirydoksyny

Najczęściej zalecam 100 mg, które wchodzą w skład zestawu podstawowego. Producenci niektórych multiwitamin zredukowa­li dozę witaminy B6 z uwagi na wspomniane powyżej przypadki zaburzeń neuropatycznych przy braniu bardzo silnych dawek. Ja jednak nadal uważam, że 100 mg to dawka zupełnie bezpieczna. Sama witamina B6 jest dostępna w 100-, 250- oraz 500-miligramowych kapsułkach bądź tabletkach. Pacjentkom cierpiącym na zespół napięcia przedmiesiączkowego zalecam dodatkowe 250 mg na dobę. Witamina B6 zażywana wieczorem może wywoływać niespokojne sny lub ogólnie stanowić przyczynę zaburzeń snu, najlepiej zatem przyjmować dodatkową porcję podczas śniadania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.