Niacyna i amid kwasu nikotynowego

Niacyna to kolejna ważna substancja z grupy witamin B. Wcześ­niej nazywano ją kwasem nikotynowym, co u niektórych osób wywoływało błędne skojarzenia z nikotyną. Niacyna obniża ogól­ny poziom cholesterolu, podnosząc przy tym poziom tzw. dobre­go cholesterolu (HDL). Właśnie niacyną posłużyli się na począt­ku lat 50. Hoffer i Osmond, stosując kurację „megawitaminową” w leczeniu chorób psychicznych. W swojej praktyce klinicznej stwierdziłem, że pomaga zminimalizować objawy hipoglikemii, redukując łaknienie słodyczy. U wielu pacjentów znaczne dawki witaminy B3 pomagały uporać się z przygnębieniem.

Niacyna, która oczyszcza naczynia krwionośne, może też obni­żyć ciśnienie krwi oraz poprawić krążenie. Jest w stanie osłabić migreny, a także tzw. fenomen Raynauda, czyli zaburzenia krąże­nia ze skurczami tętnic w rękach wystawionych na zimno. Wielu pacjentów cierpiących na chorobę Meniere’a, objawiającą się m.in. zawrotami głowy, znajduje ulgę właśnie dzięki suplemen­tom niacyny. Stosowanie niacyny stanowi także istotny element ortomolekularnego programu walki z nałogiem alkoholowo-narkotykowym na etapie odwykowym.

Niacyna wywołuje czasami zaczerwienienia na skórze, podobne do reakcji alergicznych. To rezultat uwalniania histaminy; znikają one jednak zazwyczaj po upływie piętnastu do dwudziestu minut. Jeżeli przyjmujesz niacynę regularnie, opisany objaw nie powinien w ogóle wystąpić. Zaczerwienienia nie stanowią zwykle problemu przy stosowaniu niacyny w postaci uwalnianej do krwiobiegu z opóźnieniem, którą od lat z powodzeniem przepisuję swoim pacjentom. Jednakże ta forma witaminy może czasem podnieść po­ziom enzymów wątrobowych oraz sporadycznie u szczególnie wrażliwych osób, stać się przyczyną zapalenia wątroby.

Nie przyjmuj suplementów niacyny, jeżeli masz wrzody żołąd­ka albo dnę (skazę moczanową), ponieważ witamina ta może pod­nieść poziom moczanów lub wzmóc wydzielanie kwasów żołąd­kowych. Istnieje jednak pewna postać niacyny – sześcioniacynian inozytolowy – nie wywołująca zaczerwienień, która jest też w sta­nie obniżyć poziom tzw. złego cholesterolu. Nigdy też nie stwier­dzono, by powodowała problemy z wątrobą. Nie podnosi też stężenią moczanów oraz kwasów żołądkowych, w związku z czym dna czy choroba wrzodowa nie stanowią przeciwwskazań do jej stosowania.

Inną formą witaminy B3 jest amid kwasu nikotynowego. Nie powoduje zaczerwienień, bo nie uwalnia histaminy, niemniej jed­nak nie obniża też poziomu cholesterolu. Z kolei pomaga przy zapaleniu stawów, bezsenności czy w stanie chorobliwego niepo­koju, nie łagodząc wszakże migren ani ewentualnych zawrotów głowy. Amid ten mogą stosować pacjenci cierpiący na wrzody żo­łądka i skazę moczanową.

  • Jak przyjmować niacynę lub amid kwasu nikotynowego

Zestaw podstawowy zawiera 150 mg amidu kwasu nikotyno­wego oraz 40 mg niacyny (dawka ta może wywoływać zaczerwienienie tylko u szczególnie wrażliwych pacjentów). Nia­cyna jest ponadto dostępna w tabletkach 250- lub 500-miligramowych, a sześcioniacynian inozytolowy w kapsułkach po 400 albo 500 mg. Lecznicza dawka niacyny waha się od 250 mg dwa razy dziennie do 1000 mg trzykrotnie na dobę. Często zalecam 400-800 mg sześcioniacynianu inozytolowego dwa razy dziennie osobom o podwyższonym poziomie cholesterolu. W przypadku hipoglikemii zaczynam od przepisania dawki 250-miligramowej dwa razy dziennie.

Dawki amidu kwasu nikotynowego są takie same jak w wypad­ku niacyny przy leczeniu zapalenia stawów oraz zaburzeń psy­chicznych. Dla osób z zapaleniem stawów skuteczna dzienna do­za waha się początkowo między 2000 a 3000 mg. Następnie, gdy objawy zostaną złagodzone, można ją ograniczyć do 1000-1500 mg. Amid można kupić w 500-miligramowych kapsułkach lub ta­bletkach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.