Karoteny

Beta-karoten oraz alfa-karoten to dwa związki z grupy składni­ków odżywczych nazywanych karotenoidami, do których zaliczamy też likopen, ksantynę, a także inne barwniki nadające niektórym jarzynom i owocom kolor pomarańczowy, żółty lub zielony. Karotenoidy są bardzo skutecznymi przeciwutleniaczami, nawet w tkankach, gdzie poziom tlenu jest niski (inne antyoksydanty nie działają tak skutecznie w tkankach z małą ilością tlenu). Część beta-karotenu zostaje przetworzona w organizmie w witaminę A; obie te substancje są przeciwutleniaczami, jednakże beta-karoten jest aktywniejszy. Organizm człowieka reguluje tempo przemiany tego związku w witaminę A, nie trzeba się zatem obawiać zatru­cia nadmiarem karotenoidów.

Liczne badania naukowe wykazały, że karotenoidy chronią przed nowotworami oraz chorobami serca, a także zgubnym dzia­łaniem wolnych rodników. U niektórych zwierząt laboratoryjnych doprowadziły wręcz do ustąpienia pewnych odmian raka, u ludzi do regresji stanów przedrakowych. Wysokie dawki karotenu z po­żywienia lub suplementów mogą się gromadzić w podskórnej warstwie tłuszczu, która przyjmuje wówczas lekko pomarańczo­we zabarwienie. W istocie taka barwa skóry jest dobrym znakiem, wskazującym na dodatkowe zabezpieczenie organizmu przed nie­bezpiecznymi wolnymi rodnikami. Luteina, od niedawna dostępna jako suplement (w dawkach od 6 do 20 g), pomaga w zapobiega­niu zwyrodnieniu plamki żółtej – starczej degeneracji najbardziej wrażliwej części siatkówki. Likopen to inny karotenoid, pomocny w profilaktyce okulistycznej, a ponadto stosowany w leczeniu ra­ka prostaty.

Najpopularniejszy suplement karotenoidowy to beta-karoten, ale mieszanka karotenoidów z naturalnej żywności – zwana czę­sto po prostu naturalnym beta-karotenem – jest prawdopodobnie lepsza. Najnowsze badania zdają się wskazywać, że przyjmowa­nie syntetycznego beta-karotenu zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów u nałogowych palaczy, natomiast branie tej samej substancji w naturalnej postaci działa na odwrót – korzystnie. To podkreśla raz jeszcze znaczenie zdrowej diety; nie należy polegać wyłącznie na suplementach. Choć naturalna mieszanka karoteno­idów bywa już dostępna w postaci suplementu w opakowaniach z nalepką, która mówi, że jest to preparat D. salina.Jednakże większość multiwitamin zawiera syntetyczną wersję tej substan­cji, która jest trwalsza.

  •  Jak przyjmować karotenoidy

Karotenoidy są zazwyczaj dostępne w kapsułkach po 25 000 j.m. Szukaj naturalnych karotenoidów, chociaż te są droższe od syntetycznych. Proponuję dzienną dawkę 25 000 j.m. jako uzupeł­nienie 15 000 j .m. w zestawie podstawowym, natomiast osobom z nowotworami oraz ludziom wystawionym na działanie substan­cji rakotwórczych (np. biernym palaczom) zalecam przyjmować jeszcze więcej, wraz z innymi przeciwutleniaczami. Likopen można nabywać w 5- lub 10-miligramowych kapsułkach, luteinę zaś – w kapsułkach 10- lub 20-miligramowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.