Zdrowie a długowieczność

Celem nowoczesnych zaleceń zdrowotnych jest zapobieganie chorobom oraz ich leczenie. Jedną z podstawowych korzyści, związanych z troską o zdrowie, jawi się zwiększenie prawdopo­dobieństwa, że będziemy żyli dłużej. Pragnienie, by żyć dłużej, to oznaka „zdrowej” miłości własnej – oto dobrze nam na Ziemi; chcemy tu długo pozostać. Osoby, którym brak takiej motywacji, mogą mieć duże trudności z dostosowaniem się do programów prowadzących do uzyskania optymalnego zdrowia.

Wiele osób szukających lekarskiej porady kieruje się jednym je­dynym celem: pragnieniem zachowania przez długie lata sprawno­ści fizycznej oraz umysłowej. Na długowieczność wpływa wiele czynników; do najistotniejszych należą: unikanie nadmiernych stre­sów, przestrzeganie właściwej diety, uprawianie ćwiczeń oraz przyjmowanie suplementów. Jeżeli chcesz być zdrowy także w za­awansowanym wieku, winieneś stosować możliwie wiele praktyk wpływających korzystnie na stan twojego ciała oraz ducha.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.