Składniki odżywcze oraz inne suplementy

Znamy około pięćdziesięciu substancji będących składnikami odżywczymi; zaliczamy do nich witaminy, minerały, niezbędne kwasy tłuszczowe oraz aminokwasy. Należy je stale dostarczać organizmowi w stosunkowo niewielkich dawkach; umożliwia to zachowanie zdrowia i uniknięcie takich chorób, jak pelagra (ru­mień lombardzki), beri-beri, szkorbut. Trzeba tu jednak wyjaśnić, że schorzenia wynikające z ostrego niedoboru któregoś ze skła­dników odżywczych występują w Ameryce czy innych krajach uprzemysłowionych raczej rzadko. Tam bowiem problemem większości ludzi jest kiepski ogólny stan zdrowia. Można, na przykład, konsumować dostatecznie dużo witaminy C, by zapo­biec szkorbutowi, ale równocześnie za mało, aby cieszyć się opty­malnym zdrowiem, energią czy „mocnym” układem odpornościo­wym.

Istnieją również liczne „warunkowo niezbędne” składniki odżywcze; znajdują się one w pożywieniu, ale też mogą być wy­twarzane przez organizm z innych substancji. Bywa, iż organizm nie wytwarza ich w ilościach potrzebnych do zachowania opty­malnego zdrowia; w takiej sytuacji suplementacja jest odpowie­dnią kuracją albo środkiem zapobiegawczym. Do wspomnianych substancji zaliczamy m.in. koenzym Q10, L-karnitynę, GLA (kwas gammalinolenowy), niektóre z aminokwasów egzogen­nych, np. L-argininę oraz L-glutaminę.

Obok powyższych związków w żywności znajdują się też inne substancje, których nie uważamy za „niezbędne”, wpływające korzystnie na zdrowie. Mam tu na myśli bioflawonoidy, zwane prościej flawonoidami. Są to barwniki roślinne, które mogą dzia­łać jako przeciwutleniacze lub też wzmagać dobroczynne oddzia­ływanie innych składników odżywczych. Nazywane są one czasa­mi związkami fitochemicznymi. czyli związkami chemicznymi pozyskiwanymi z roślin. Niektóre z nich można już nabywać w postaci suplementów, nie dotyczy to jednak wielu odkrytych niedawno. Ponadto, korzystnie wpływają na zdrowie zioła i pro­dukty roślinne – często dlatego, że zawierają lecznicze flawonoidy oraz inne związki fitochemiczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.