Inne praktyki zdrowotne

Chciałbym, abyś rozumiał, że suplementy stanowią tylko ele­ment kompleksowego programu zdrowotnego. Jego istotną częścią jest zdrowa dieta. Jestem zwolennikiem diety głównie jar­skiej; żywności naturalnej, bez dodatku cukru, oczyszczonej mąki, sztucznych barwników czy substancji zapachowych, kon­serwantów, margaryny oraz innych uwodorowanych olejów, o niewielkiej ilości „dobrego” tłuszczu czy oliwy.

Zachowanie zdrowia wymaga też stałej aktywności fizycznej. Z uwagi na to, że większość mieszkańców krajów uprzemysło­wionych prowadzi tzw. siedzący tryb życia, bardzo ważne jest opracowanie odpowiedniego programu ćwiczeń. Zacznij upra­wiać aerobik, jogę, ćwiczenia rozciągające, energiczne marsze, biegi, jazdę na rowerze. Wybierz jakiś rodzaj z wymienionych sportów; uprawiaj go przez 30-40 minut przez trzy do czterech razy w tygodniu. Dobrze jest trochę się spocić, chociaż należy unikać nadmiernego wysiłku (zaburzającego cykl oddechowy). Trening siłowy stanowi cenne uzupełnienie programu ćwiczeń.

Badania dowodzą, że starsi ludzie, którzy ćwiczą z obciążeniem, zachowują sprawne mięśnie nawet w bardzo podeszłym wieku.

Zwalczanie stresu to kolejny ważny element programu zdrowot­nego. W zmaganiach ze współczesnym życiem większość ludzi poddawana jest napięciom psychicznym (chociaż nie wierzę, by w przeszłości życie było „bezstresowe”). Stres odpowiada naszej reaktywności na niekorzystne bodźce – wewnętrzne i zewnętrzne. Czynniki prowadzące do stresu nazywamy stresorami. W walce ze stresem bardzo dobre rezultaty daje wizualizacja, ćwiczenia oddechowe, medytacja, samoregulacja, biofeedback oraz inne me­tody relaksacyjne; mają one działanie zapobiegające chorobom oraz lecznicze. (Tradycyjna profilaktyka medyczna jest godna po­chwał, ale nie da się zapobiec wszystkiemu; zresztą dobrze wie­dzieć, że pewne techniki profilaktyczne okazują się też skuteczne jako metody lecznicze).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.