Diagnozy a optymalne zdrowie

Diagnoza to termin, którym określamy rozpoznany zbiór obja­wów. Jeżeli ów zbiór nie odpowiada któremuś ze znanych wzor­ców, diagnoza nie może być postawiona (co nie oznacza, że nie masz problemów zdrowotnych). Lekarze zakładają często, że nie ma niediagnozowalnych schorzeń; pacjent cierpi w takim przy­padku na dolegliwości „urojone” albo jego stan zdrowotny nie jest na tyle poważny, aby trzeba było podjąć leczenie. Tak się rzecz miała z zespołem napięcia przedmiesiączkowego, zespołem chroniczne­go przemęczenia czy też mięśniobólami, nim lekarze uznali je w końcu za „prawowite” dolegliwości. Fakt, że lekarz nie posta­wił diagnozy, nie oznacza, że pacjent jest zdrowy.

Jeśli przyjrzeć się dokładnie, okazuje się, że przyczyna więk­szości symptomów tkwi w zmianach biochemicznych oraz fizjo­logicznych. Często ma to związek z trybem życia, zaburzającym metabolizm. Liczne analizy wskazują, że współcześnie aż około 85% problemów zdrowotnych jest skutkiem niewłaściwego stylu codziennego życia. Z większością owych objawów – chociaż nie ze wszystkimi – można sobie poradzić bez leków chemicznych czy zabiegów chirurgicznych. Świadomość tego faktu odgrywa istotną rolę w nowoczesnej medycynie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.