Zestawy suplementów

Z wyjątkiem multiwitamin oraz niewielu prostych kombinacji, najlepiej przyjmować suplementy w postaci oddzielnych prepara­tów. W ten sposób łatwiej korygować dawki pojedynczych sub­stancji, bez zmieniania doz pozostałych. Poza tym niemal zawsze jest to tańsze rozwiązanie, choć wówczas w ramach programu suplementacji (to znaczy w celu utrzymania zdrowia) trzeba przyj­mować sześć do dziesięciu pigułek dziennie. W wypadku proble­mów zdrowotnych dawka pigułek może wzrosnąć do piętnastu dwa razy na dobę; w starszym wieku – jeszcze więcej.

Producenci tworzą specyficzne kombinacje suplementów, chcąc w ten sposób odróżnić swe preparaty od tych produkowa­nych przez konkurencję i w ten sposób wypracować sobie pozy­cję na rynku. Taka „wyjątkowość” często się wiąże z wyższą ce­ną. Nie daj się omamić chwytliwymi hasłami reklamowymi. Być może ich produkty rzeczywiście są wartościowe, ale czy warte za­wyżonej ceny? Porównuj masę składników (podawaną w mg albo j.m., czyli IU), zwracając przy tym uwagę na cenę. Kiedy już rozpoczniesz program suplementacyjny, możesz znaleźć nie je­den, ale kilka zestawów odpowiadających twoim potrzebom, co pozwoli ograniczyć liczbę przyjmowanych tabletek.

Gdy się przekonasz, że odpowiada ci konkretna marka suple­mentów oraz ich cena, pozostań przy niej. Możesz zasięgnąć w tej kwestii porady swojego lekarza. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji porównać cen i jakości preparatów, być może warto byłoby zro­bić mały rekonesans w okolicznych sklepach. Postaraj się dowie­dzieć, od jak dawna producent danego suplementu działa na ryn­ku; większość znanych, godnych rekomendacji firm szczyci się swymi tradycjami.Oczywiście, na jakość stawiają też niektóre ze stosunkowo nowych przedsiębiorstw.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.