Suplementy o opóźnionym działaniu

Tego typu specyfiki nie są zwykle warte dodatkowych pienię­dzy, które za nie płacisz, często są znacznie droższe od normal­nych suplementów. W istocie część z nich okazuje się nawet mniej skuteczna. Na przykład podczas infekcji wirusowych trze­ba czasami szybko podnieść poziom witaminy C we krwi; w wy­padku powlekanych tabletek o opóźnionym działaniu jest to trud­ne z uwagi na ich powolne rozpuszczanie oraz wchłanianie.

Zdarza się, że tego rodzaju pigułki są brane o nieodpowiedniej porze albo tabletka nie ulega rozpuszczeniu we właściwym odcin­ku przewodu pokarmowego i nie zostaje dobrze przyswojona. Te ostatnie zastrzeżenia na ogół nie odnoszą się do suplementów w typowej postaci. A więc powlekane suplementy nie są zazwy­czaj godne polecenia, z dwoma wszak wyjątkami. Pierwszy z nich to witamina B3, czyli niacyna, która w zwyczajnej postaci może wywoływać okresowo wykwity na skórze (z kolei jednak forma o opóźnionym działaniu bywa u niektórych osób gorzej tolerowa­na przez wątrobę). Drugim suplementem jest żelazo, w normalnej postaci często powodujące zaparcia lub niestrawność. Zazwyczaj dużo lepiej tolerowany przez organizm bywa karbonyl żelaza, o opóźnionym działaniu. Dostępny w aptekach siarczan żelazowy często wywołuje zaparcia, będąc zarazem związkiem o najgorszej wchłanialności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.