Suplementacja w okresie ciąży

Większość brzemiennych kobiet potrzebuje dodatkowych dawek składników odżywczych, a lekarze zalecają przyszłym matkom przyjmowanie przynajmniej niektórych suplementów dietetycznych. Kwas foliowy zapobiega niektórym wadom wrodzonym u dzieci, a inne składniki odżyw­cze bywają pomocne w zapobieganiu stanom przedrzucawkowym (toksemii ciążowej; patrz opis witaminy B5 oraz magnezu), a tak­że łagodzą poranne nudności – zwłaszcza pirydoksyna (witamina B5) oraz wyciąg z imbiru.

Większość podstawowych programów suplementacyjnych jest dla kobiet w ciąży korzystna, dlatego bywa rekomendowana przez położników. Wartościowym uzupełnieniem owego programu są dodatkowe dawki żelaza oraz wapnia. Chociaż preparaty multiwitaminowe przepisywane kobietom ciężarnym najczęściej zawiera­ją większość potrzebnych składników odżywczych, to jednak dawki tychże są w porównaniu ze składem naszego zestawu pod­stawowego dość małe. Ważnym ograniczeniem jest to, by w cią­gu pierwszych trzech miesięcy ciąży nie przyjmować zbyt wiele – tj. powyżej 10 000 j.m. dziennie – witaminy A. Nie odnosi się to jednak do bezpiecznego beta-karotenu. Zaleca się też ostrożność ze stosowaniem ziół, których oddziaływanie na kobiety ciężarne nie zostało jeszcze dokładnie przebadane. Można przypuszczać, że większość popularnych nie jest szkodliwa, ale wobec niedosta­tecznych informacji na ten temat trudno coś konkretnego zasuge­rować.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.