Producenci i dystrybutorzy

Większość producentów markowych wyrobów, które trafiają do sklepów ze zdrową żywnością, przestrzega zasad handlowej rzetelności. Przed kupnem wyprodukowanego w USA suplemen­tu upewnij się, że na opakowaniu znajduje się skrót GMP (Good Manufacturing Practices), stanowiący do pewnego stopnia gwarancję jakości. Wspomniany symbol oznacza, iż zawartość odpowiada informacjom na opakowaniu; że dany towar nie jest szkodliwy dla środowiska ani podrobiony oraz że powstał z wykorzystaniem naturalnych składników. Sprzedawcy powinni oferować produkty wyłącznie z pewnych źródeł. Jeżeli nie uda ci się nabyć markowego suplementu w punktach ze zdrową żywnością, postaraj się zamówić tenże preparat listownie.

Od dawna mam do czynienia z suplementami sprzedawanymi w oficjalnie zarejestrowanych punktach. Zazwyczaj są to produk­ty wysokiej jakości, a ich receptura nierzadko jest opracowywana pod kierunkiem doświadczonych lekarzy. Lekarze czasami zale­cają „własne” mieszanki suplementowe, które są jednak na ogół zbliżone składem do tych dostępnych w handlu detalicznym. Fak­tem jest, że amerykańscy lekarze każą sobie czasem płacić więcej za preparaty według ich własnych receptur, utrzymując, jakoby były to suplementy opracowane z myślą o konkretnych pacjen­tach, w istocie jest to jednak pewnym nadużyciem. Jeżeli zaś wspomniane suplementy są tańsze niż ogólnie dostępne, to nale­ży sprawdzić, czy ich składniki są odpowiednio wysokiej jakości.

Markowe preparaty można nabywać w sklepach ze zdrową żywnością; większe placówki tego typu czasem opracowują wła­sne marki suplementów. Ponadto na Zachodzie bogatą ofertę gwa­rantują firmy wysyłkowe. Podobnie jak wytwórcy, firmy te rów­nież zależą od jakości oferowanych preparatów. Często oferują suplementy zbliżone do tych, które można nabyć w sklepach, a większe firmy wprowadzają swe własne marki. Suplementy wy­syłkowe bywają nierzadko tańsze od tych w handlu detalicznym, choć sklepy ze zdrową żywnością również udzielają rabatu. War­to wiedzieć, że na przykład w Stanach Zjednoczonych wszystkie bez wyjątku surowce do produkcji suplementów dietetycz­nych są dostarczane hurtowo przez zaledwie kilka firm. Owe surowce trafiają następnie do producentów, którzy w istocie zaj­mują się wytwarzaniem tabletek oraz pakowaniem suplementów w buteleczki, opatrzone niezbędnymi informacjami; taki produkt trafia potem do dystrybutorów czy bezpośrednio do punktów han­dlowych.

W przeszłości na rynku suplementów dietetycznych pojawiali się czasem cyniczni, pozbawieni skrupułów producenci, na szczę­ście jednak z upływem lat ukształtowała się w tej branży „wewnę­trzna” kontrola jakości. Ponadto klienci wiedzą obecnie więcej; potrafią samodzielnie oszacowywać wartość suplementów, zapo­znając się z odpowiednimi artykułami prasowymi czy książkami. W dzisiejszych czasach, aby utrzymać się w interesie, wytwórcy muszą postępować bardzo rozważnie – oferować wyłącznie skuteczne, względnie tanie suplementy. Suplementacja dietetyczna staje się coraz bardziej popularna, a to z kolei sprawia, że na ryn­ku utrzymują się tylko godne zaufania marki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.