Najpierw wypróbuj suplementy

Jest oczywiste, że wiele osób leczonych środkami farmakolo­gicznymi powinno mieć najpierw szansę wypróbowania komple­ksowego programu zdrowotnego, wzbogaconego o suplementację dietetyczną. Oczywiście, w sytuacji krytycznej zdecydowanie po­pieram użycie antybiotyków lub operację. Składniki odżywcze mogą jednak przynieść poprawę nawet w ostrych stanach. Ostat­nie badania wykazały, że pacjentom po ataku serca mogą pomóc zastrzyki z magnezu, które znacznie ograniczają ryzyko powikłań czy śmierci. Magnez sprawdził się także przy ostrych atakach ast­my. Jeżeli problemy zdrowotne nie ustąpią pomimo stosowania składników odżywczych, suplementów dietetycznych, ćwiczeń lub technik relaksacyjnych, wówczas zawsze pozostają „konwen­cjonalna” medycyna i chirurgia.

Większość dolegliwości nie wymaga wszak uciekania się do „brutalnych” metod. Leczenie ich w tradycyjny, nadal rozpo­wszechniony sposób, bywa kosztowne, czasochłonne, a wreszcie często nieskuteczne. Przynosząc okresową ulgę, powoduje inne komplikacje, które od czasu do czasu wiodą do śmierci. Efekty uboczne leków farmakologicznych są z punktu widzenia statysty­ki groźniejsze od wypadków samochodowych, zajmując, od czwartego do szóstego miej­sca wśród przyczyn zgonów w krajach uprzemysłowionych. Nie­potrzebne zabiegi chirurgiczne (głównie na pacjentach chorych na serce) często kończą się tragicznie – dotyczy to zwłaszcza tzw. bypassów. Pamiętaj, że ostatecznie decyzja co do twego zdrowia należy do ciebie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.