Zalecane dobowe normy składników odżywczych

Zalecane racje (RDA) zostały ustalone przez Radę ds. Żywno­ści i Odżywiania wchodzącą w skład Narodowej Rady Badawczej przy amerykańskiej Akademii Nauk; w 1989 roku wprowadzono do nich pewne korekty. RDA miały na celu zapobieganie choro­bom niedoborowym u „zdrowych” osób. Informacje o zawartości składników odżywczych muszą być zamieszczane na opakowa­niach przetworzonych produktów spożywczych. Opierając się na wspomnianych zaleceniach, opracowano normy RDI oraz nie­co później, w 1997 roku, DRI, które miały być umieszczone w in­formacjach na opakowaniach artykułów żywnościowych. Wyja­śnijmy jednak, że schorzenia niedoborowe, którym przestrzeganie owych norm zapobiega (np. szkorbut czy beri-beri), nie stanowią problemu w krajach uprzemysłowionych, dlatego ustalone w ten sposób standardy mają się nijak do promowania zdrowia i zapo­biegania chronicznym chorobom degeneratywnym (tzw. cywiliza­cyjnym) czy nowotworom.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.