Skuteczne substancje

Suplementy dietetyczne są substancjami bardzo skutecznymi w działaniu. Ich śladowe dawki mogą zapobiegać chorobom wy­wołanym ich niedoborem; większe mogą mieć znaczenie terapeu­tyczne w leczeniu różnych dolegliwości. Symptomy niektórych chronicznych schorzeń ustępują na pewien czas pod wpływem le­ków farmakologicznych, by powrócić znowu, gdy organizm zo­stanie osłabiony. Wymienić tu można typowe, acz nie najpoważ­niejsze z nich: alergie, egzemy, bóle głowy, hipoglikemię, zabu­rzenia trawienne, niepokój, zmęczenie, trądzik, zapalenie stawów czy zatok, wreszcie astmę. Choroby te rzadko prowadzą do śmier­ci, ale są w stanie poważnie zatruć życie. Typowe terapie nie ra­dzą sobie z nimi, nie zapobiegają też nawrotom objawów.

Bywa również gorzej; analizy statystyczne wykazują, że 85% chronicznych chorób degeneratywnych zakończonych przed­wczesnym zgonem ma związek z nieodpowiednim trybem życia. Mowa o schorzeniach serca, cukrzycy, nowotworach, nadciśnie­niu, zawałach. Na stan swego zdrowia można wpłynąć – ujemnie lub korzystnie – poprzez jedzenie, palenie, picie alkoholu oraz ka­wy, leki ziołowe, ćwiczenia fizyczne, suplementy dietetyczne, wreszcie umiejętną relaksację.

Suplementy dietetyczne w znacznym stopniu zapobiegają cho­robom oraz leczą wiele poważnych dolegliwości. Sprawiają, że objawy ustępują; likwidują ich nawroty. Zmniejszają również potencjalne ryzyko śmierci na skutek ataku serca, cukrzycy czy raka. Powtarzam to od dwudziestu pięciu lat, opierając się na ja­snych wynikach badań naukowych oraz raportach. W ciągu mi­nionego ćwierćwiecza nagromadzono w archiwach lub bazach da­nych mnóstwo materiałów na ten temat.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.