Składniki odżywcze i zioła

Znamy wiele substancji pomocnych w leczeniu różnych chorób oraz w profilaktyce zdrowotnej. Są one często określane ogólnym terminem „witamin”, chociaż obok właściwych witamin zalicza­my do tej grupy składniki mineralne, aminokwasy, niezbędne kwasy tłuszczowe oraz naturalne (niesyntetyczne) hormony. Jak już wspomnieliśmy, istnieją również warunkowo niezbędne skład­niki odżywcze (niezbędne w pewnych okolicznościach, takie jak koenzym Q10, L-arginina czy L-karnityna), a ponadto substancje w rodzaju flawonoidów, odgrywające pewne funkcje fizjologicz­ne, choć w świetle obecnej wiedzy nie uznawane za „niezbędne” dla organizmu.

Tradycyjna medycyna chińska, hinduska czy indiańska od wie­ków stosuje zioła terapeutyczne oraz wyciągi z niektórych roślin. Właściwie ziół nie powinniśmy zaliczać do środków medycyny ortomolekularnej, ponieważ zawierają one najczęściej substancje nie występujące naturalnie w ludzkim organizmie. Mają one jednak niewątpliwie wartość leczniczą, nie odznaczając się przy tym na ogół toksycznością.

Pamiętaj: je­żeli cierpisz na jakieś specyficzne schorzenie, nie rezygnuj z kon­sultacji u specjalisty. Staraj się też samodzielnie przyswajać wie­dzę z zakresu medycyny. Ustalając sposób postępowania właściwy dla siebie, nie zapominaj też o diecie, ćwiczeniach fi­zycznych, metodach walki ze stresem oraz rozwoju intelektual­nym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.