Kava-kava

Ten indonezyjski krzew zwany jest czasem też po prostu „ka­wą”, co jednak może być źródłem nieporozumień. Kava-kava działa lekko narkotycznie oraz uspokajająco, zawiera bowiem grupę związków nazywanych łącznie kawalaktonami, które rela­ksują, wywołując ponadto lekko euforyczny stan. Farmakologicz­ne leki uspokajające często powodują depresję, zmęczenie, otę­pienie umysłowe – napój z kava-kavy nie wywiera takich skutków ubocznych. Jeśli stosujesz środki uspokajające, zrezygnuj z nich, nim zaczniesz przyjmować suplement kavy-kavy, może on bo­wiem wzmóc niepożądane efekty uboczne tychże specyfików. Długotrwałe stosowanie znacznych dawek tej rośliny wywoływa­ło wprawdzie wysypkę skórną, ale nie pojawia się ona przy daw­kach normalnie zalecanych.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych leków uspokajają­cych (takich jak relanium czy inne podobne), kava-kava nie po­woduje uzależnienia, a stosowana przez dłuższy czas, nie wyma­ga stałego zwiększania dozy. Jednakże, gdy stan niepokoju nie ustępuje, należy rozpoznać jego przyczynę, a nie tylko zdawać się na substancje, które tłumią skutek. Poza typowymi życiowymi stresorami, przyczynami niepokoju mogą być za niski poziom cu­kru we krwi (hipoglikemia), alergie pokarmowe, kandydoza (za­każenia drożdżakowe) lub inne dolegliwości. Stosując regularnie kava-kavę przez cztery, pięć miesięcy, np. jako środek na bezsen­ność, należy następnie odstawić na pewien czas ów suplement, gdyż takie przerwy zdają się podnosić skuteczność preparatu.

  • Jak przyjmować kava-kavę

Standardowy wyciąg z kava-kava, z 30-procentową zawarto­ścią kawalaktonów, bywa dostępny w 150 do 250 mg kapsułkach. Zazwyczaj bierze się dwie, trzy kapsułki dziennie w stanach podwyższonego niepokoju albo dokuczliwej bezsenności. Być może wystarczy jedna pigułka na noc, ale można też wziąć dwie lub trzy w ciągu dnia. Zalety kava-kavy ujawniają się w pełni do­piero po pewnym okresie jej stosowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.