Dziurawiec

Dziurawiec (zwany po łacinie Hypericum perforatum) to sku­teczny środek w leczeniu depresji, niepokoju, jak również bezsen­ności. Chociaż niektóre jego właściwości są zbliżone do tych, ja­kimi odznaczają się tzw. „selektywne inhibitory wychwytu po­nownego serotoniny” (Prozac), a także inne środki antydepresyj­ne, zwane inhibitorami MAO, to jednak w przeciwieństwie do wymienionych medykamentów dziurawiec nie wywołuje poważ­niejszych skutków ubocznych – przyjmowany w ograniczonych dawkach może najwyżej, co zdarza się sporadycznie, spowodo­wać lekką niestrawność lub lekkie zawroty głowy. Wyniki badań laboratoryjnych dowodzą, że dziurawiec to skuteczny lek na umiarkowane stany depresyjne. Spore dawki bywają pomocne w głębokich depresjach.

Nie należy przyjmować dziurawca, gdy zażywa się równocze­śnie leki z grupy inhibitorów MAO. Czasami możliwe jest przej­ście z SSRI na ziołową kurację depresji czy stanów lękowych, trzeba to jednak czynić pod nadzorem lekarskim, w ciągu kolej­nych kilku tygodni stopniowo ograniczając dawki środków farma­kologicznych, a zwiększając dozy ziół. Zwierzęta – być może tak­że ludzi – dziurawiec może uczulić na światło słoneczne, zatem gdy przyjmujemy ten lek ziołowy najlepiej nie wychodzić na ostre słońce.

Ziele dziurawca zawiera wiele aktywnych składników, w tym fla­wonoidy oraz terpeny. Preparaty z dziurawca zawierają co najmniej 0,3 – 0,5% hyperycyny – jednego z barwników o właściwościach leczniczych. Jest to jeden ze związków fitochemicznych wpływają­cych na poziom neurotransmiterów; prawdopodobnie właśnie w ten sposób dziurawiec łagodzi depresje czy stany lękowe.

  • Jak przyjmować dziurawiec

Dziurawiec jest powszechnie dostępny w nalewkach, tabletkach, kapsułkach, a także herbatkach. Polecam standaryzowany ekstrakt (minimum 0,3% hyperycyny) w postaci kapsułek. Typowa dawka to 300 mg trzy razy na dobę. Dobroczynne efekty spożywania prepara­tu ujawniają się dopiero po upływie kilku tygodni.

Depresje oraz lęki to stany, z którymi niełatwo się uporać, a za­tem najlepiej włączyć suplementy z dziurawca do kompleksowe­go programu polegającego na relaksacji, ćwiczeniach fizycznych, rezygnacji z cukru w diecie. Warto też zasięgnąć porady lekarza-specjalisty.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.