Czosnek

Czosnek (łac. Allium sativum) od wieków jest znany mistrzom sztuki kulinarnej, lecz również od stuleci wiadomo o jego zaletach leczniczych. W ostatnich latach czosnek został poddany inten­sywnym badaniom naukowym, a ich wyniki potwierdzają jego użyteczność w medycynie.

Czosnek redukuje nadmierną lepkość płytek krwi odpowie­dzialnych za krzepliwość. W pożywieniu lub w postaci suplemen­tu obniża poziom cholesterolu, likwidując też drożdże w przewo­dzie pokarmowym. Zawiera związki siarkowe, w tym allicynę i allinę, które unieszkodliwiając wiele czynników rakotwórczych, chronią przed nowotworami. Trwają studia nad przydatnością czosnku w leczeniu raka.

Na rynku znajduje się wiele preparatów czosnkowych, którym zresztą nie skąpi się reklamy. Najsilniejsze preparaty należą do tzw. „odwonionych” (nie mylić z „bezzapachowymi”, również dostępnymi w handlu), zawierających w jednej pigułce ekwiwa­lent wielu ząbków czosnku. Substancje zapachowe z czosnku są wydalane przez płuca – co jest przyczyną charakterystycznego „czosnkowego oddechu” – usuwane są też przez pory skórne; wszystko to sprawia, że często pacjenci wolą preparaty odwonione. Badania laboratoryjne wykazały skuteczność niemal wszyst­kich czosnkowych suplementów. Podczas rozgniatania świeżego czosnku allina przekształca się w allicynę, jednakże enzym wy­zwalający tę substancję ulega zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury. Należy zatem wpierw zmiażdżyć czosnek, a dopiero po upływie około dziesięciu minut dodać go do gotowanych po­traw.

  • Jak przyjmować czosnek

Odwoniony proszek czosnkowy bywa dostępny w 300- lub 500 mg kapsułkach. Zazwyczaj zalecam branie jednej do dwóch kapsułek dziennie. Suplement ów można także nabyć w płynie, który jednak nie jest tak wygodny w użyciu jak kapsułki. Po­wtórzmy: preparaty dezodoryzowane nie powodują nieprzyjem­nego zapachu z ust.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.