Historia zdrowia

Zapewne słyszałeś o kimś, kto dożył sędziwego wieku nie zwracając szczególnej uwagi na dietę. To całkiem możliwe. A jednak trzeba sobie uświadomić, że człowiek może, a nawet po­winien, przeżyć ponad sto lat. Długowieczność może być skut­kiem dorastania w zdrowym otoczeniu, konsumowania zdrowego jedzenia, unikania chemikaliów (w tym leków) oraz wysoce prze­tworzonych produktów spożywczych. Jednak w podeszłym wieku z rozmaitymi problemami zdrowotnymi borykają się nawet osoby o dużej żywotności. Co więcej, obserwujemy, że tzw. choroby cy­wilizacyjne spadają na ludzi coraz częściej i coraz wcześniej. Pa­miętaj: jakość życia jest ważniejsza od jego długości. Suplemen­ty dietetyczne mogą wspomóc to, na czym zależy nam najbardziej – dobre zdrowie oraz żywotność, także w podeszłym wieku.

Istotną rolę odgrywa w tym względzie genetyka. Może odzie­dziczyłeś silną budowę, ale być może nie – czy to rozsądne cze­kać biernie przez kilkadziesiąt lat, aby się o tym przekonać? Suplementy odżywcze stanowią pomoc dla ludzi, których „kon­strukcja” genetyczna wymaga większych nakładów energii i sub­stancji odżywczych. Wiele niekorzystnych nawyków – konsump­cja słodyczy, alkoholu, kofeiny, przetworzonej żywności oraz sztucznych dodatków spożywczych, bierność fizyczna, podatność na stresy – wzmaga zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Ty­powa dieta mieszkańca krajów uprzemysłowionych woła bowiem o pomstę do nieba. Trudno wprost wyobrazić sobie sposób odży­wiania gorszy od tego, któremu hołduje na co dzień przeciętny człowiek.

Redukcja stresu, techniki relaksacyjne, fizjoterapie oraz ćwi­czenia fizyczne to dobre podstawy zdrowia, ale niezwykle istotna w ogólnym podejściu czy też profilaktyce zdrowotnej jest suplementacja. Pewne ostre oraz przewlekłe schorzenia mogą być leczone dużymi dawkami suplementów odżywczych. Zwykle ograniczają one lub eliminują konieczność interwencji chirurgicz­nej albo zastosowania preparatów farmakologicznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.