Czy ważne są witaminy w naszym życiu?

Pewnie zastanawiasz się, podobnie jak wiele osób, z który­mi zetknąłem się w trakcie swojej praktyki lekarskiej, dla­czego powinieneś przyjmować suplementy. Spora grupa ludzi są­dzi – a wtórują jej konserwatywnie nastawieni dietetycy – że przestrzeganie zrównoważonej diety zapewnia odpowiedni do­wóz wszystkich witamin. W istocie jest inaczej. Po pierwsze nawet specjaliści nie są zgodni co do tego, jak powinna wyglądać „zrównoważona dieta”; opierając się na rozmaitych badaniach na­ukowych, formułują bardzo odmienne zalecenia dietetyczne. Aby odpowiedzieć na pytanie – dlaczego potrzebne są nam witaminy, musimy przeanali­zować liczne uwarunkowania natury osobistej oraz ekologicznej: czynniki genetyczne, środowiskowe, natężenie stresu, historię chorób, wreszcie, rzecz jasna, twoje własne nastawienie – troskę o swoje zdrowie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.