Archive for the ‘Podsumowanie’ Category

Własna uzdrawiająca moc

Namiętne spory toczone w kręgach rządowych wokół „kryzysu opieki zdrowotnej” są znacznym stopniu bezprzedmiotowe.

Większość mieszkańców rozwiniętych państw Zachodu cierpi bowiem z powodu jej nadmiaru. Służba zdrowia ma pełne ręce roboty, ponieważ sami pacjenci nie troszczą się wystarczająco o siebie. Samemu można uczynić w tym zakresie więcej niż wszystkie osoby na eksponowanych stanowiskach, które biedzą się nad kryzysem zdrowotnym czy wysokimi kosztami leczenia. Wystarczy zadbać o własny organizm i – samodzielnie – leczyć się taniej.

O ile bowiem władze nie są w stanie rozwiązać kryzysu zdro­wotnego, który ogarnął tzw. rozwinięte społeczeństwa, o tyle ty sam możesz dla własnego zdrowia uczynić bardzo dużo; więcej niż zapewniłby ci jakikolwiek program rządowy. Naiwnością byłoby sądzić, że władze szczerze się troszczą o zdrowie ludno­ści, skoro pozwalają producentom parówek, hamburgerów czy na­pojów gazowanych otwierać swoje punkty sprzedaży w szkołach. Bywa, że politycy sami pozują do zdjęć z frytkami i przesłodzo­nymi koktajlami w dłoniach w barach sprzedających szybkie dania – i nie ma większego znaczenia, że przybiegają tam w spor­towym obuwiu, ubrani w dres do joggingu.

Nie musisz akceptować tego stanu rzeczy. Twoje zdrowie znaj­duje się w twych rękach. Pewnego razu widziałem w jednym z czasopism poświęconych zdrowiu następujące prześmiewcze ogłoszenie: „Poszukiwani reformatorzy: Nie w świecie polityki, tylko tacy, którzy umieją zmienić się sami”. Ty też powinieneś za­cząć „reformowanie” od własnego podwórka.

Jeżeli chorujesz albo po prostu nie dopisuje ci samopoczucie, pamiętaj, że w większości wypadków dysponujesz mocą samo­dzielnego powrotu do zdrowia. Często wystarczy tylko zmiana stylu życia, wsparta przyjmowaniem suplementów dietetycznych.

Najpierw wypróbuj suplementy

Jest oczywiste, że wiele osób leczonych środkami farmakolo­gicznymi powinno mieć najpierw szansę wypróbowania komple­ksowego programu zdrowotnego, wzbogaconego o suplementację dietetyczną. Oczywiście, w sytuacji krytycznej zdecydowanie po­pieram użycie antybiotyków lub operację. Składniki odżywcze mogą jednak przynieść poprawę nawet w ostrych stanach. Ostat­nie badania wykazały, że pacjentom po ataku serca mogą pomóc zastrzyki z magnezu, które znacznie ograniczają ryzyko powikłań czy śmierci. Magnez sprawdził się także przy ostrych atakach ast­my. Jeżeli problemy zdrowotne nie ustąpią pomimo stosowania składników odżywczych, suplementów dietetycznych, ćwiczeń lub technik relaksacyjnych, wówczas zawsze pozostają „konwen­cjonalna” medycyna i chirurgia.

Większość dolegliwości nie wymaga wszak uciekania się do „brutalnych” metod. Leczenie ich w tradycyjny, nadal rozpo­wszechniony sposób, bywa kosztowne, czasochłonne, a wreszcie często nieskuteczne. Przynosząc okresową ulgę, powoduje inne komplikacje, które od czasu do czasu wiodą do śmierci. Efekty uboczne leków farmakologicznych są z punktu widzenia statysty­ki groźniejsze od wypadków samochodowych, zajmując, od czwartego do szóstego miej­sca wśród przyczyn zgonów w krajach uprzemysłowionych. Nie­potrzebne zabiegi chirurgiczne (głównie na pacjentach chorych na serce) często kończą się tragicznie – dotyczy to zwłaszcza tzw. bypassów. Pamiętaj, że ostatecznie decyzja co do twego zdrowia należy do ciebie.

Porady

Jeże­li masz poważniejsze problemy ze zdrowiem, rozsądnie byłoby zasięgnąć porady lekarskiej – zwłaszcza opinii specjalisty, który pojmuje kluczowe znaczenie optymalnego trybu życia oraz suple­mentacji i który może ci służyć cennymi wskazówkami. Razem jesteście w stanie wypracować kompleksowy plan zdrowotny, uwzględniający twe indywidualne potrzeby.

Jak już wiesz, większość suplementów dietetycznych to w isto­cie naturalne składniki odżywcze, użyteczne zarówno w profilak­tyce, jak i leczeniu. Suplementy ziołowe często leczą konkretne dolegliwości, a ponadto działają zapobiegawczo, odprężająco, po­magają wreszcie osobom w podeszłym wieku. Na przykład je­żówka przyjmowana co jakiś czas nawet przez zdrowe osoby, wzmacnia układ odpornościowy oraz poprawia funkcjonowanie wątroby, natomiast żeń-szeń, obok podnoszenia odporności, łago­dzi też skutki napięć nerwowych. Liczne produkty zielarskie po­magają w niektórych ostrych schorzeniach lub doraźnie jako środ­ki pierwszej pomocy.