Wiadomości ogólne

Aminokwasy stanowią „cegiełki”, z których zbudowane są cząsteczki białek. Swą nazwę zawdzięczają związkom azotowo-wodorowym, określanym jako aminy lub grupy aminowe. Znamy osiem aminokwasów niezbędnych, które trzeba przy­swajać z pożywieniem, ponieważ organizm nie jest w stanie ich wytworzyć. Większość łudzi czerpie dostateczną ilość aminokwa­sów z konsumowanego białka. W rzeczywistości większość Ame­rykanów oraz mieszkańców innych krajów Zachodu spożywa za dużo białek, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego. Wewnątrz organizmu większość aminokwasów z pożywienia służy do budo­wy białek, część jednak ulega spaleniu w celu wyzwolenia ener­gii, a nadmiar zamieniany jest w tłuszcz.

Istnieją też aminokwasy o innym przeznaczeniu, takie jak te, które stanowią bazę cząsteczkową do produkcji hormonów albo przekaźników nerwowych przewodzących impulsy nerwowe. Jednym z przekaźników nerwowych jest serotonina otrzymywana z aminokwasu zwanego tryptofanem, zaś hormon tarczycy po­wstaje z innego aminokwasu – tyrozyny. Insulina składa się z łań­cucha aminokwasów.

Aminokwasy to także źródło azotu dla kwasów nukleinowych (DNA, RN A), z których zbudowane są nasze geny. Cząsteczki białek są podstawą budowy enzymów. Niektóre aminokwasy ma­ją właściwości lecznicze. Niektóre są niezbędne (muszą być dostarczane w pożywieniu). Część organizm wytwarza sam, ale zwykle w niedostatecznych ilościach. W tej sytuacji niezwykle ważną rolę odgrywają suplementy. Ponadto przy pewnych problemach zdrowotnych zapotrzebowanie na niektóre aminokwasy nie­pomiernie wzrasta, wiąże się to z koniecznością zwiększonego zapotrzebowania na hormony czy przekaźniki nerwowe lub też z innymi właściwościami leczniczymi tych substancji. Takich da­wek aminokwasów nie zapewnia na ogół nawet dieta zasobna w białka.

Ponieważ jednak aminokwasów nie brak w dostępnych artyku­łach spożywczych, to suplementy działają skutecznie, gdy są przyjmowane między posiłkami. Powód jest następujący: w nie­sprzyjających warunkach suplementy aminokwasowe mogą się mieszać z aminokwasami z pożywienia i jako takie zostać zużyte do budowy tkanki białkowej. Aby nie zapomnieć o przyjmowaniu suplementów amino kwasowych, najlepiej brać je tuż przed uda­niem się na spoczynek oraz na czczo, wcześnie rano. Suplementy dietetyczne przyjmowane nieregularnie są zupełnie nieskuteczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.