L-tryptofan

L-tryptofan należy do aminokwasów niezbędnych, ponieważ jest prekursorem zarówno serotoniny, jak melatoniny. Ten prekur­sor serotoniny, ważnego przekaźnika nerwowego, wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie mózgu. Zwiększanie pozio­mu serotoniny poprzez zastosowanie suplementów tryptofanowych przynosi ulgę w depresji oraz bezsenności, a ponadto, jak wykazano, łagodzi objawy bulimii.

Skuteczność niektórych z popularnych ostatnio leków antyde­presyjnych opiera się właśnie na zwiększaniu poziomu serotoniny w mózgu; tryptofan przynosi identyczny efekt bez niepożądanych skutków ubocznych. W USA słyszy się głosy, że wycofanie przez FDA tryptofanu z rynku w 1989 roku nastąpiło wskutek nacisku producentów leków syntetycznych; ja­ko oficjalny powód wówczas podano zanieczyszczenie jednej partii preparatu tryptofanowego.

Wprawdzie w Stanach Zjednoczonych tryptofan został wycofa­ny z rynku, jednakże przed wprowadzeniem przez FDA zakazu je­go sprzedaży był on dostępny w 500 mg kapsułkach. Zalecałem swoim pacjentom dzienne dawki od 1000 do 4000 mg – zwykle zaczynając od 1000 mg dwa razy na dobę, w tym raz przed noc­nym spoczynkiem. Niestety, wielu pacjentów, których tryptofan utrzymywał w dobrej formie psychicznej, ponieważ zawdzięczali mu sen, musi teraz cierpieć albo zdawać się na leki farmakologiczne. Podkreślmy: w przeciwieństwie do tryptofanu leki te czę­sto wywołują groźne skutki uboczne. Mam szczerą nadzieję, że tryptofan wkrótce wróci do wolnej sprzedaży. Na razie można go nabyć w aptekach, które wykonują leki na zamówienie, jeśli znaj­dziemy lekarza, który zechce wypisać nań receptę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.