L-tauryna

Tauryna to jeden z nielicznych aminokwasów zawierających siarkę (pozostałymi są cysteina oraz metionina). W przeciwień­stwie do innych aminokwasów tauryna nie wchodzi w skład bia­łek. Chociaż nie jest aminokwasem niezbędnym, może być produkowana w organizmie z cysteiny – nie zawsze jest wytwarzana w ilości wystarczającej do optymalnego funkcjonowania organizmu człowieka. Związki siarki są ważnymi przeciwutleniaczami. L- tauryna odgrywa niebagatelną rolę w rozpuszczaniu żółci i może tym samym zapobiegać tworzeniu się kamieni żółciowych. Działa stabilizująco na błony komórkowe, poprawiając przewodnictwo impulsów nerwowych i łagodząc nadwrażliwość.

Tauryna pomaga utrzymać właściwe proporcje sodu i potasu w mięśniu sercowym oraz innych komórkach, zwiększając sku­teczność serca w zastoinowej niewydolności serca. W modnej na przełomie lat 70. i 80. diecie opartej na płynnych pokarmach biał­kowych nie wzięto pod uwagę skutków niedoboru tauryny; w re­zultacie mięsień sercowy otrzymywał za mało potasu, co prowa­dziło do arytmii. Badania kliniczne wykazują, że tauryna pomaga pacjentom z rozmaitymi zaburzeniami rytmu serca (kołatania, palpitacje). U osób z nadciśnieniem obniża podwyższone ciśnie­nie krwi.

Podwyższony poziom tauryny występuje w siatkówce oka, gdzie gromadzi się ona w komórkach światłoczułych, istnieje za­tem duże prawdopodobieństwo, że tauryna może być pomocna w zapobieganiu starczemu zwyrodnieniu plamki ocznej. Chroni także przed szkodliwym oddziaływaniem światła ultrafioletowe­go oraz pewnych substancji toksycznych.

  • Jak przyjmować L-taurynę

Tauryna jest dostępna w 500-miligramowych kapsułkach. Pa­cjentom z niewydolnością albo arytmią serca zalecam zazwyczaj jedną łub dwie kapsułki dwa razy dziennie. Taka sama dawka okazała się pomocna przy padaczce. W profilaktyce chorób ocznych odpowiednia dawka to zapewne jedna-dwie kapsułki (choć w przypadku poważnego zwyrodnienia plamki potrzebne są niekiedy zastrzyki z tauryny).

W periodykach medycznych można znaleźć informację, że pa­cjentom chorym na serce podawano eksperymentalnie dawki do dwunastu kapsułek dziennie. Tak silna dawka jest prawdopodob­nie konieczna wtedy, gdy taurynę stosuje się razem z innymi skła­dnikami odżywczymi. W praktyce klinicznej często okazuje się, że odpowiednia kombinacja różnych suplementów jest skutecz­niejsza nawet od dużych dawek pojedynczych preparatów odżyw­czych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.