L-arginina

L-arginina nie należy do aminokwasów niezbędnych (jest jed­nak warunkowo-niezbędna; tzn. nieodzowna w określonych warunkach). Jest prekursorem tlenku azotu. Jest to związek rozlu­źniający mięśnie ścianek tętnic, co zwiększa ich średnicę. W kon­sekwencji suplementy argininowe pomagają w nadciśnieniu oraz chorobie wieńcowej. Jak wiadomo, pochodna tlenku azotu – ni­trogliceryna – znajduje zastosowanie w leczeniu dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej, który jest wynikiem niewydolno­ści tętnic wieńcowych).

Arginina, jak wykazano, ogranicza też niebezpieczeństwo związane z chemicznymi karcenogenami. Substancja ta bywa na­zywana też czynnikiem budowy mięśni, gdyż stymuluje wydzie­lanie hormonu wzrostu przez przysadkę mózgową. Wedle nie­których doniesień, utrzymywanie równowagi argininy oraz lizyny (innego aminokwasu) w organizmie to skuteczny sposób zapobie­gania infekcji opryszczką. Nadmiar argininy może z kolei przy­czynić się do rozwoju tej choroby, w związku z tym należy też za­dbać o przyjmowanie odpowiednich dawek lizyny.

Arginina może się przyczyniać do wydzielania hormonów (prolaktyny, insuliny albo glukagonu), może też poprawiać odporność organizmu, przyspieszać gojenie się ran, oparzeń, powrót do zdro­wia po urazach. Badania dowiodły, że pacjenci, którzy przyjmowali suplementy argininy, krócej pozostawali w szpitalach na rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych. Wspomniany aminokwas bywa pomocny w leczeniu astmy, ponieważ tlenek azotu rozluźnia także mięśnie dróg oddechowych. Wyniki pew­nych badań sugerują ponadto, że arginina przyczynia się do po­prawy erekcji u mężczyzn z dysfunkcjami seksualnymi, ponieważ tlenek azotu ma zasadnicze znaczenie dla procesu prowadzącego do wzwodu. Niektórzy naukowcy ochrzcili wręcz argininę mia­nem „naturalnej Viagry”.

  • Jak przyjmować argininę

Zalecam swoim pacjentom przyjmowanie 500-1000 mg argininy dwukrotnie w ciągu dnia, przy czym w leczeniu niektórych schorzeń bywają pomocne większe dawki; dozy w granicach od 2000 do 6000 mg dziennie przynoszą poprawę stanu pacjentów z nadciśnieniem, chorobami serca, zaburzeniami w funkcjonowa­niu układu immunologicznego, a także wzwodu. Przy odpowie­dniej diecie oraz stosownej kombinacji suplementów podobny skutek odnoszą też mniejsze dawki. Arginina jest dostępna w 500-miligramowych kapsułkach, jak również w proszku wygodnym w stosowaniu przy konieczności brania sporych dawek tego ami­nokwasu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.