Fenyloalanina

Fenyloalanina należy do aminokwasów niezbędnych. Poza peł­nieniem zasadniczej funkcji, czyli wchodzeniem w skład białka, jest też prekursorem kilku ważnych metabolitów. Jest elementem innego aminokwasu, zwanego tyrozyną, a w tej postaci również hormonów wydzielanych przez nadnercza, w tym noradrenaliny. Noradrenalina (strukturalnie zbliżona do adrenaliny) jest przeka­źnikiem nerwowym.

Tyrozyna ulega też przemianie w melaninę – pigment obecny w skórze. Po metabolicznym przyłączeniu jodu ulega przemianie w tyroksynę – hormon tarczycy.

Fenyloalanina jest dostępna w dwóch formach: DL-fenyloalani- ny (DLPA) oraz L-fenyloalaniny (LPA). Wydaje się, że DL-fenyloalanina odnosi skutek w leczeniu depresji, a także, być może, chro­nicznych bólów. Niektórzy pacjenci z depresją lepiej reagują na fe-nyloalaninę niż na 5-hydroksytryptofan (5-HTP), co wiąże się z odmiennością zaburzeń w funkcjonowaniu przekaźników nerwo­wych. Wydaje się, że czasami depresja jest skutkiem niedoboru no­radrenaliny; w takim przypadku DLPA jest lepsza od 5-HTP.

  • Jak przyjmować fenyloalaninę

DL-fenyloalanina jest do nabycia w kapsułkach zawierających od 100 do 500 mg preparatu. Dawka dla pacjentów z depresją wa­ha się od 250 do 1500 mg DLPA dziennie. Proponuję przynaj­mniej część tej dozy przyjmować przed snem.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.