5-hydroksy-L-tryptofan

Jest to pochodna tryptofanu, która jest, być może, nawet lep­szym suplementem dietetycznym niż tryptofan. W odróżnieniu od niego jest do nabycia bez recepty. Tak jak tryptofan stanowi pre­kursor serotoniny, ale ponieważ jest do niej o jeden „metabolicz­ny krok” bliżej, jego efektywna dawka może być mniejsza.

5-HTP to skuteczny środek na depresję i bezsenność. Z powo­dzeniem łagodzi też migrenowe bóle głowy oraz bolesne zwłók­nienie mięśni, zespół chronicznego zmęczenia, dolegliwości mięśniowo-stawowe, nadwrażliwość, złe samopoczucie, ponadto podnosi odporność na infekcje.

  • Jak przyjmować 5-HTP

Typowa dawka 5-HTP skuteczna w leczeniu bezsenności, przy­gnębienia czy niepokoju to 50 mg dwa razy dziennie. W razie mi­greny oraz mięśniobólów dobowa doza waha się od 100 do 400 mg. Wyższe dawki bywają czasami pomocne w leczeniu depresji. Zwykle zalecam przyjmowanie jednej dawki preparatu przed spo­czynkiem, zwłaszcza w razie problemów ze snem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.